Springplankbanen

#30 Taak insourcing

Taak insourcing

Inzicht

Een voor de hand liggende tactiek om vacante taken (‘V’) te creëren is het weer terughalen van eerder uitbestede activiteiten – taakinsourcing. Waar eerder niet-kernactiviteiten bij een andere partij zijn neergelegd, worden deze weer teruggehaald naar de organisatie. Outsourcing (‘O’) kan naar langere tijd toch duurder of van mindere kwaliteit zijn dan beloofd. Het idee is gelijk aan reshoring, waarbij activiteiten die eerder in het buitenland waren ondergebracht weer naar het eigen land worden gehaald. Op arbeidsmarktniveau schiet je er niet veel mee op. Door taken te insourcen verdwijnt elders werk. 

Voorbeeld

In het herfstakkoord 2013 is afgesproken dat de overheid de schoonmaak van overheidsgebouwen weer in eigen beheer gaat nemen. De maatregel loopt mee met de afspraken in de nieuwe Participatiewet waarin binnen de overheid 25.000 garantiebanen voor arbeidsgehandicapten moeten worden gecreëerd. Kritiek valt de overheid hierbij ten deel vanwege het feit dat het geen extra werkgelegenheid is en ook niet per se goedkoper. In de reshoring-variant experimenteert VDL Parree met het terughalen van een assemblagelijn uit China en deze in Nederland in te richten voor werknemers met arbeidsbeperkingen.

Meer weten?

  • Artikel > Ínsourcen biedt soms voordelen t.a.v. outsourcen
  • Artikel > Wanneer insourcen goedkoper blijkt dan outsourcen
  • Artikel > Zorgen over inbesteding facilitair werk door overheid
  • Artikel > Functiecreatie Insourcing bij VDL Parree (zie case 3)
Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons