Springplankbanen
#30 Taak insourcing
Taak insourcing

Inzicht

Een voor de hand liggende tactiek om vacante taken (‘V’) te creëren is het weer terughalen van eerder uitbestede activiteiten – taakinsourcing. Waar eerder niet-kernactiviteiten bij een andere partij zijn neergelegd, worden deze weer teruggehaald naar de organisatie. Outsourcing (‘O’) kan naar langere tijd toch duurder of van mindere kwaliteit zijn dan beloofd. Het idee is gelijk aan reshoring, waarbij activiteiten die eerder in het buitenland waren ondergebracht weer naar het eigen land worden gehaald. Op arbeidsmarktniveau schiet je er niet veel mee op. Door taken te insourcen verdwijnt elders werk. 

Voorbeeld

In het herfstakkoord 2013 is afgesproken dat de overheid de schoonmaak van overheidsgebouwen weer in eigen beheer gaat nemen. De maatregel loopt mee met de afspraken in de nieuwe Participatiewet waarin binnen de overheid 25.000 garantiebanen voor arbeidsgehandicapten moeten worden gecreëerd. Kritiek valt de overheid hierbij ten deel vanwege het feit dat het geen extra werkgelegenheid is en ook niet per se goedkoper. In de reshoring-variant experimenteert VDL Parree met het terughalen van een assemblagelijn uit China en deze in Nederland in te richten voor werknemers met arbeidsbeperkingen.

Meer weten?

  • Artikel > Ínsourcen biedt soms voordelen t.a.v. outsourcen
  • Artikel > Wanneer insourcen goedkoper blijkt dan outsourcen
  • Artikel > Zorgen over inbesteding facilitair werk door overheid
  • Artikel > Functiecreatie Insourcing bij VDL Parree (zie case 3)
Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons