Springplankbanen

#32 Taakafsplitsing (slimme variant)

Taakafsplitsing (slimme variant)

Inzicht

Taken van bestaande functies afsplitsen om daarmee nieuw vacant werk (‘V’) te creëren gebeurt al veel. Het kan zijn dat op den duur bepaalde taken gewoon niet meer in het takenpakket thuishoren; werknemers zijn daarvoor te duur geworden. Afwegingen over de taken die in aanmerking komen voor afsplitsing zijn gebaat bij zowel een proces-gerichte analyse als een uitvoerder-gerichte analyse. Wat goed is voor het algehele werkproces is niet altijd goed voor de alle individuele uitvoerders (de eindgebruikers). Slim taak afsplitsen betrekt alle werknemers bij afsplitsingskeuzes. 

Voorbeeld

In de slimme variant van taakafsplitsing biedt afsplitsing zowel kansen op nieuw werk voor anderen als kansen voor betere inzetbaarheid van de zittende werknemers. Kijkend naar de mogelijke belemmeringen die individuele werknemers in hun werk ervaren zitten er dan overeenkomsten in? Kan dit worden opgelost door gezamenlijk iets af te splitsen in nieuwe vacante taken? En laat het afsplitsen dan ruimte voor werknemers die deze taken wel graag behouden? (Dit is mogelijk aan te vullen met het begeleiden van nieuwe mensen). Betrek medewerkers daarom bij hun werk. 

Meer weten?

  • Rapport >  Diversiteit en gemengd werken in teams
  • Rapport > Job carving: Methode Maakwerk
  • Rapport > Handleidingen voor functiecreatie
Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons