Ontwikkelbanen
#16 Taak automatisering
Taak automatisering

Inzicht

De gevolgen van de voort-schrijdende technologie zijn voor de arbeidsmarkt een belangrijk thema. Recent onderzoek stelt dat technologisch gezien steeds meer non-routine en cognitieve taken de kans lopen op automatisering. Banen met vooral taken die perceptie, complexe bewerking, maar ook sociale, creatieve intelligentie en interactie vereisen zijn minder vatbaar. Bij voldoende andere taken biedt automatisering kansen voor taakverlichting en interessanter werk, wanneer technologie taken kan verrijken met nieuwe ontwikkel-mogelijkheden en er meer tijd vrijkomt voor (empathische) mens-tot-mens taken.

Voorbeeld

Al werkende een taal leren? In een Amerikaanse sandwichketen moesten klanten zelf hun bestelling invoeren. Aan de andere kant stond een werknemer die de Engelse taal niet sprak, maar de bestelling in zowel het Engels als in de eigen ingestelde taal zag + de plaatjes. Zo kon iemand toch werken ‘onder de mensen’ en gaandeweg de taal machtig worden. Wat betreft het verminderen van saaie repetitieve taken is het voor IT’ers vaak een uitdaging om deze zelf weg te programmeren. Robotask.com helpt een handje.

Meer weten?

  • Onderzoek > The Future of Employment
  • Boek > The Second Machine Age
  • Filmpje > TED-talk: ‘What will Future Jobs Look Like?’
  • Artikel > ‘The fate of jobs in relation of robotics is confusing’
  • Artikel >  ‘If I had a Hammer’
  • Website > Robotask.com
Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons