Ontwikkelbanen

#17 Taakfocus switch

Taakfocus switch

Inzicht

Taken kunnen verschillen in hun zgn. ‘regulatory focus’ met 2 smaken: aanvalstaken met een promotiefocus (=zwaard) en verdedigingstaken  met een preventiefocus (=schild). Bij aanvalstaken valt een goede prestatie op en is een fout niet desastreus (bv. sales- of helpdesktaken, creatieve taken). Bij verdedigingstaken vallen fouten op, maar goede taakprestaties zijn moeilijk zichtbaar (bv. boekhoudtaken, veiligheids- of surveillance taken). Onderzoek toont dat de taakfocus ook een proactieve of juist een voorzichtige werkhouding beïnvloedt. Een taakfocus-mix bevordert innovatiegedrag, maar ook vermoeidheid.

Voorbeeld

Werknemerontwikkeling is meer gebaat bij een promotiegerichte dan bij een preventiegerichte werkhouding. Preventie is het houden van de nul; bij promotiefocus hebben ontwikkelingskansen meer waarde. Belastingambtenaren hebben veel taken met een preventiefocus. Fouten in de aanslag leveren bezwaarschriften op die weer zeer precies moeten worden verweerd. Dat er bezwaarschriften komen is evident, maar door het combineren van het verweer met proactief telefonisch contact wordt de snelheid van het sluiten van het dossier een aanvalstaak, waar je positief op kan uitblinken – een switch in taakfocus. 

Meer weten?

  • Filmpje > Wat is regulatory focus?
  • Onderzoek > Regulatory task focus, motivation and performance
  • Onderzoek >  ‘Innovatief waar het kan, verantwoordelijk waar het moet’
Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons