Ontwikkelbanen

#14 Taak empowerment

Taak empowerment

Inzicht

In banen waarin weinig ruimte zit voor nieuwe uitdaging en verticale groei, kan het inbouwen van meer taakempowerment een oplossing bieden. Taakempowerment legt de beslissingsbevoegdheid (via bv. transformationeel leiderschap) rondom daarvoor geschikte taken op een lager hiërarchisch niveau waarbij men zelf naar oplossingen moet zoeken voor mogelijke problemen. Empowerment zet hierbij in op meer betekenis van het werk, beroep doen op vakmanschap en controle over taakresultaat. Onderzoek toont effecten van empowerment op zowel hogere taakprestaties als minder stressverschijnselen.

Voorbeeld

Stadswachten waren oorspronkelijk Melkert-banen, in het leven geroepen als werkgelegenheidsproject. In het begin was het een functie zonder enige bevoegdheden; men was ‘een extra paar ogen en oren voor de politie’. Bij een overtreding moest men het aan hen overdragen. Dat heeft de beeldvorming geen goed gedaan. In de loop der jaren zijn de bevoegdheden toegenomen voor de stadswachten die ook tot BOA (buitengewoon opsporings-ambtenaar) worden opgeleid. Zo zijn de toezichtstaken uitgebreid met bevoegdheden tot zelfstandig optreden en handhaven.    

Meer weten?

  • Onderzoek > Meta-analyse naar determinanten en effecten van empowerment
  • Onderzoek > Transformationeel leiderschap en empowerment
  • Website > Stadswacht Helmond professionaliseert
  • Cijfers > % NL werknemers naar zelf oplossingen moeten bedenken
Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons