Links en leesvoer LLL en 21st Century Skills

Leven Lang Leren en 21st Century Skills

Op deze pagina verzamelen we artikelen, video's, onderzoek, publicaties en websites met informatie over een Leven Lang Leren, 21st Century Skills en gerelateerde onderwerpen (de arbeidsmarkt van de toekomst, jongeren en de arbeidsmarkt, robotisering en generaties).

ZomerOndernemer

ZomerOndernemer logo

Het project ZomerOndernemer laat jongeren tussen 15 en 22 jaar (van VMBO tot en met HBO) tijdens de zomervakantie kennismaken met het ondernemerschap. De jongeren leren onder professionele begeleiding een eigen bedrijf opzetten. Met resultaat: ruim een derde van de deelnemers schrijft zich als ondernemer in bij de Kamer van Koophandel.

Paul Kirschner en Juliette Walma van der Molen benoemd tot fellow NSvP-NIAS.

Prof. dr. Paul A. Kirschner (Open Universiteit) en prof. dr. Juliette H. Walma van der Molen (Universiteit Twente) zijn beiden per 1 september 2016 benoemd tot fellow bij het NIAS, het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. De fellowship wordt mede gefinancierd door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek NSvP.

The bright and dark side of creativity and innovation - Lucas van Luijtelaar (2010)

Lucas van Luijtelaars masterscriptie gaat over creativiteit en innovatie in relatie tot arbeidsprestaties van werknemers. Het uitgangspunt van Lucas’ onderzoek is origineel en interessant: creatief en innoverend gedrag van medewerkers hoeft niet per se en niet altijd met betere arbeidsprestaties gepaard te gaan. Creativiteit en innoverend gedrag zouden ook contraproductieve effecten kunnen hebben op het niveau van arbeidsprestaties. Dit idee blijkt in dit onderzoek te worden bevestigd.

The Merits of Attention Control in Musical Creativity - Inge Wolsink (2011)

Inge Wolsink heeft de invloed van ‘Working Memory Capacity’ onderzocht op de ontwikkeling van creativiteit. Zij heeft dat gedaan door 32 cellisten, professionele studenten of goede amateurs, uit te nodigen drie opeenvolgende improvisaties te spelen van drie minuten. Deze werden opgenomen in een studio-omgeving. Een onafhankelijke jury beoordeelde vervolgens of er bij de drie opvolgende improvisaties sprake was van een toe- of afnemende creativiteit.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons