Platformwerk: Het kan ook anders! 

Symposium door NSvP en SBCM, kenniscentrum sociale werkgelegenheid

DIT SYMPOSIUM HEEFT AL PLAATSGEVONDEN. TERUGKIJKEN OF -LEZEN KAN OP DEZE PAGINA 

 

Op donderdag 20 april organiseren NSvP en SBCM gezamenlijk een symposium over online platformwerk. Tijdens dit symposium staan de mogelijkheden van platformtechnologie voor een inclusieve arbeidsmarkt centraal. Hoe maken we van werken via een online platform een kans in plaats van een bedreiging voor de kwaliteit van werk? Platformtechnologie kan - in combinatie met de nodige ondersteuning- ook voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een rol spelen bij het vinden van duurzaam en passend werk. Tijdens de conferentie presenteren we praktijkervaringen, onder meer vanuit de projecten van de Inclusief PlatformChallenge, die met steun van de NSvP en SBCM zijn ontwikkeld.

Deelnemers van het symposium ontvangen na afloop tevens het nog te verschijnen boek ‘Inclusief Platformwerk’.

Direct aanmelden? Het inschrijfformulier vind je onderaan deze pagina.

 

Voor wie

Dit symposium is interessant voor iedereen die bezig is met innovaties binnen gemeenten, sociale werkbedrijven en ondernemingen, MVO-werkgevers, maatschappelijk georiënteerde technologie partijen, overheid en maatschappelijke investeerders.

Het programma

12:30 - 13:15 u  Inlooplunch (aangeven bij aanmelding)  
13:30 u Aanvang programma, opening door SBCM en NSvP
13:35 u Impressie in woord en beeld van praktijkvoorbeelden van online platformwerk met een maatschappelijk karakter
13:45 u Hoe zijn de drie partijen uit de Inclusief PlatformChallenge aan de slag gegaan en wat leren we hiervan? (door Laura Lamers, Universiteit Twente)

14:10 u

Hoe kijkt platformondernemer aan tegen de vraag om meer sociale waarde? (interview met Niels Arntz, Temper). Plus korte reflectie vanuit praktijk door Jiske Kiers (gemeentelijk werkbedrijf Werkse!) en vanuit de wetenschap door Jeroen Meijerink (associate professor HRM, UTwente).
15:00 - 16:00 u Drie interactieve keuzesessies:
 
  1. Wat kunnen gemeenten en werkbedrijven met platformwerk? Met Muriël Serrurier Schepper (Media Perspectives) en Marjolein Grootjen (jobcoach WSP Gooi en Vechtstreek).
  2. Platformwerk opzetten vanuit coöperatieve gedachte. Met Jessica de Ruijter (directeur LaNSCO) en Leo Beekmans (BridgeWorks). 
  3. Praktijkvoorbeelden hoe platformen nieuwe doelgroepen op de arbeidsmarkt ontsluiten. En hoe slimme AI - rekening houdend met beperkingen - betere matches voorstelt. Robbert Boonk (Work 4 Everyone), en Laurens Waling (8vance) (AI-gedreven matching) geven een live demo.
16:00 u Plenaire wrap-up. Uitreiking boek 'Inclusief platformwerk' aan Mohamed el Mokaddem (voorzitter Cedris). 
16:30 u Borrel en napraten

Waar en wanneer

Donderdag 20 april ben je welkom bij Meeting Center De Eenhoorn in Amersfoort. Het symposium vindt plaats in de middag en wordt afgesloten met een borrel.
Voorafgaand aan het symposium bieden we een lunch aan. Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je dat aangeven bij je aanmelding. De aanvangstijd van de inlooplunch is 12:30 uur. 

Deelname aan het symposium is gratis, maar meld je wel even aan!

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van die drie initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. De presentatie biedt een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriël Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duosessie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duosessie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Jessica de Ruijter

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duosessie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duosessie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duosessie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, waaronder 8Vance. Inmiddels is het systeem Work 4 Everyone bijna operationeel. In deze sessie laten Robbert Boonk en Laurens Waling aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt, wat het is en wat de impact van dit platform kan zijn.

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duosessie met Robbert Boonk)

Laurens is trendwachter, spreker, adviseur en ondernemer in skills-based matching. Hij richtte in 2014 Part-up op, als oplossing om werk te delen binnen grote organisaties. Hij verkocht het bedrijf vorig jaar en is nu als Chief Evangelist verbonden aan 8vance. Laurens adviseert over ontwikkelingen in de arbeidsmarkt aan de Tweede Kamer en diverse grote bedrijven, zoals UWV. Hij volgt de ontwikkelingen rondom AI, talent mobility en wendbaar organiseren op de voet. Laurens is betrokken bij voorbeelden van het matchen binnen bedrijven, het uitwisselen van personeel binnen ecosystemen, het opzetten van flexibele schillen met freelancers en het skills-based inzetten van studenten, gepensioneerden, statushouders en mensen met afstand tot arbeidsmarkt. 

Aanmelden

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons