Op welke wijze dient platformwerk vormgegeven te worden om de kansen daadwerkelijk te verzilveren en daarbij eerlijk en waardig werk voor kwetsbare groepen te waarborgen?
In dit position paper bieden Drs. Sarike Verbiest en Dr. Hardy van de Ven (beiden werkzaam bij TNO) een handzaam raamwerk als je platformwerk inclusief en bevorderlijk voor de inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zou willen maken.

Ze starten met een definitie van platformwerk en welke werksoorten reeds via platforms die actief zijn in Nederland worden aangeboden. Daarna gaan ze in op de factoren waaraan aandacht moet worden besteed om werk geschikt te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (inclusief werk). Vervolgens gaan ze dieper in op de vele verschijningsvormen en kenmerken van platformwerk en welke kansen en uitdagingen voor inclusiviteit hieraan verbonden zijn. Dit resulteert in een raamwerk.
Tot slot geven ze twee voorbeelden hoe specifiek platformwerk aan de hand van het raamwerk bekeken kan worden op mate van inclusiviteit en de kansen en uitdagingen daarin.

Het paper is hier als pdf te downloaden.

 

Het position paper werd geschreven door Sarike Verbiest en  Hardy van de Ven (TNO) op verzoek van de NSvP en Kenniscentrum inclusieve & sociale werkgelegenheid in aanloop naar de Inclusief Platformwerk Challenge. 

 

 

 

Dossier

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons