Online klusplatformen zoals Uber, Deliveroo en Helpling zijn arbeidsmarktintermediairs die met behulp van informatietechnologie vraag en aanbod voor tijdelijke arbeid bijeenbrengen. Door het online matching van vraag en aanbod van werk - is het idee - worden drempels voor arbeidsparticipatie verlaagd. Volgens recente rapporten van de Sociaal-Economische Raad en het Sociaal en Cultureel Planbureau bieden online klusplatformen daarom werkkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt1 (SCP, 2021; SER, 2020). Naast deze hoopvolle berichten, moeten echter de risico’s van online platformwerk – zoals een verslechtering van arbeidsvoorwaarden – niet uit het oog verloren worden. Dit werpt de vraag op in welke gevallen online klusplatformen daadwerkelijk verbeteringen bieden voor werkenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze vraag staat centraal in dit artikel dat als doel heeft om criteria te formuleren voor het ontwerp van een inclusief klusplatform. 

De conclusie: Online klusplatformen bieden kansen en risico’s voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het realiseren van deze kansen, en het reduceren van bijkomende risico’s, vraagt om het ontwerp en onderhoud van een inclusief platform ecosysteem waarbij vraag en aanbod voor inclusieve arbeid met behulp van diverse ecosysteem ondersteuners (o.a. eigenaar/financier van het platform, overheidsinstanties, de wetgever, vakbonden, en begeleiders van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) bijeen wordt gebracht.
Om dit bereiken is het noodzakelijk na te denken over welke type klussen via een inclusief platform te organiseren, welke doelgroepen aan te spreken met het platform, met welke partijen (geen) samenwerking aan te gaan, hoe concurrentie met marktpartijen te voorkomen en op welke wijze de operatie van het platform te financieren. 
 

Het paper is digitaal te lezen: download hier de pdf. 

Dit paper werd in 2021 geschreven door Dr. Jeroen Meijerink, Assistant Professor Human Resource Management (HRM) aan de Universiteit Twente, op verzoek van de NSvP en Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid (zie https://www.inclusiefwerkt.nl/), in het kader van de Inclusief Platform Challenge.

 

 

Dossier

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons