Marianne van Woerkom - Transactive Strengths Systems (whitepaper)

Bestelinformatie

"Het gebruik van sterke punten in teams en organisaties. Transactive Strengths Systems." door Marianne van Woerkom is een uitgave van de NSvP.
De publicatie is kosteloos aan te vragen via mail: info @nsvp.nl 

Downloaden kan ook: via deze link

URL uitgever

Dit whitepaper gaat over het benutten van de sterke punten benadering op teamniveau. Centrale vragen zijn: Hoe weten mensen in organisaties elkaars sterke punten te vinden en hoe kunnen zij elkaar helpen om hun kwaliteiten in te zetten? Hoe kunnen organisaties beter gebruik maken van de diverse talenten en sterke punten van hun medewerkers?

 

Veel organisaties baseren hun ontwikkelbeleid nog vooral op de tekortkomingen van medewerkers, ofwel hun zwakke punten. Met een functieprofiel of een toekomstige functie in gedachten wordt bepaald welke punten medewerkers nog verder moeten ontwikkelen om de kloof te dichten tussen de aanwezige en de voor een bepaalde functie vereiste competenties. Bij deze zogeheten deficiëntiebenadering wordt aan de sterke punten van een medewerker weinig aandacht besteed omdat dit immers competenties zijn die al aanwezig zijn. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor een ‘sterke punten’-benadering waarbij juist de talenten van medewerkers vertrekpunt zijn voor ontwikkelbeleid. Het voordeel van hiervan is dat medewerkers zich meer gezien voelen en dat de kwaliteiten van een medewerker op deze manier beter worden benut.

Ook in wetenschappelijk opzicht komt steeds meer ondersteuning voor de positieve uitkomsten van een sterke punten benadering. Mensen die hun sterke punten kunnen gebruiken in hun werk blijken zich authentieker en meer bevlogen te voelen dan mensen die dat niet kunnen, en blijken bovendien ook nog beter te presteren. Maar de realiteit in organisaties is complex. Hoe kunnen al die verschillende talenten van medewerkers in elkaar worden gepuzzeld zodat het werk nog steeds gedaan wordt? Hoe weten mensen in organisaties elkaars sterke punten te vinden en hoe kunnen zij elkaar stimuleren om hun kwaliteiten in te zetten? Marianne van Woerkom heeft invulling gegeven aan een model - Transactive Strengths Systems - dat de verschillende factoren die hierbij van belang zijn in kaart brengt.

 

Prof. Dr. Marianne van Woerkom schreef het whitepaper naar aanleiding van haar NSvP-fellowship bij het NIAS in 2017-2018. Van Woerkom is universiteir hoofddocent bij het departement Human Resource Studies aan de Universiteit Tilburg en sinds 2020 hoogleraar bij het Center of Excellence for Positive Organizational Psychology, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Bijlage

Dossier

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons