Aanvrager

Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan

Periode

juni 2009 tot juni 2013

Uit de ervaringen van Vluchtelingenwerk Zaanstreek en uit eerdere onderzoeken blijkt dat het voor vluchtelingen niet makkelijk is om te participeren. Dat geldt voor zowel maatschappelijke als economische participatie. Vluchtelingen hebben vaak belemmeringen op meerdere leefgebieden en komen daardoor niet in aanmerking voor bestaande hulp- en dienstverlening. Een integrale benadering ontbreekt.

In het project Wereldwerk aan de Zaan kunnen vluchtelingen enerzijds werkervaring opdoen en anderzijds in contact komen met buurtbewoners, vrijwilligers en andere vluchtelingen. De aanpak wordt geëvalueerd en door middel van een methodiekbeschrijving toegankelijk gemaakt voor anderen.

Doelstelling

Middels de M.O.O.D- methode, deelnemende vluchtelingen aan het Wereldwerk project begeleiden en daarmee de economische en maatschappelijke participatie van deze vluchtelingen vergroten.

Subdoelen

 • Uitvoering. De M.O.O.D- methode in de praktijk uitvoeren en evalueren.
 • Ontwikkeling. De M.O.O.D- methode, met bijbehorend materiaal, verder ontwikkelen.
 • Kennisdeling. Resultaten en werkwijze delen met andere belanghebbenden.

Aanpak

De methodiek kent vier fasen:

 1. Meedoen
  In deze fase gaat cliënt ‘meedoen’ doordat hij een ‘leerwerkplek’ krijgt aangeboden in de simulatie werkomgeving van Wereldwerk. De cliënt krijgt werkzaamheden aangeboden die aansluiten bij zijn interesses, capaciteiten en belastbaarheidHet zelfbeeld wordt versterkt en het zelfvertrouwen vergroot.
 2. Ontwikkelen
  De cliënt gaat zich in deze fase verder ontwikkelen. Om dit te kunnen doen, moet de cliënt zich veilig voelen en een positief zelfbeeld hebben. Cliënten vervolgen het werk in diverse projecten binnen Wereldwerk of volgen een externe stage. Zij ontwikkelen inzicht in competenties en persoonlijke effectiviteit middels competentielijsten en gesprekken met vakkrachten en coaches. Het doel is de eigen competenties verder te ontwikkelen
 3. Oriënteren
  In deze vierde fase gaat de cliënt zich oriënteren op de toekomst. Er wordt een brug geslagen naar de arbeidsmarkt middels het vergroten van inzicht in diverse branches/werkzaamheden, sollicitatietraining en (snuffel) stage.
 4. Doorstromen
  De cliënt zal aan het einde van het traject doorstromen naar een werkplek, vrijwilligerswerk, scholing of een regulier re-integratietraject. In deze fase wordt de cliënt ondersteund bij het zoeken naar vacatures, het contact leggen met bedrijven of opleidingsinstituten en het voorbereiden en nabespreken van sollicitatiegesprekken.

Begeleiding Vluchtelingenwerk

De cliënt wordt begeleid door een trajectcoördinator, een ‘coach’ en vakkrachten binnen verschillende activiteiten. De trajectcoördinator is een beroepskracht. Deze beroepskracht is verantwoordelijk voor de invulling, de voortgang en de evaluatie van het traject van de deelnemer. De trajectcoördinator doet de aansturing en begeleiding van de coaches. Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een coach. Deze coach is een HBO- stagiaire of een vrijwilliger. De coach motiveert, activeert en informeert de cliënt. Er is wekelijks een gesprek tussen de coach en de cliënt. De vakkrachten zijn vrijwilligers die worden ingezet op verschillende activiteiten. Zij zullen de deelnemers begeleiden binnen een activiteit. Voorbeelden van vakkrachten zijn een fietsenmaker of een tekendocent. Gedurende het gehele traject bouwt de deelnemer een portfolio op. Aan de hand van competentielijsten kan de voortgang binnen het traject worden weergegeven. Daarnaast ontvangt de deelnemer in elke fase een getuigschrift, hierin staat welke ‘werkervaring’ en leerervaringen de deelnemer heeft opgedaan.

Resultaten

 • Gebruikershandleiding: hier te downloaden.
 • Workshop voor gebruikers.
 • Een folder met een samenvatting van de methodiek en een praktijkvoorbeeld.
 • Publicatie op de eigen website van Wereldwerk aan de Zaan.
 • Publicatie op Vluchtweb, het online kenniscentrum van VluchtelingenWerk Nederland.
 • Publicatie in de Compact, het tweewekelijkse informatiebulletin van VluchtelingenWerk Nederland.
 • Presentatie op de landelijke platformdagen over participatie van VluchtelingenWerk Nederland.
 • Presentatie op bijeenkomsten over werk en participatie bij de verschillende gemeenten.
 • Publicaties in vakbladen, als ‘Sozio’ en ‘Zorg en welzijn’.
 • Publicatie in het kwartaalblad Phaxx van Pharos.

Projectorganisatie

Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan, locatie Zaanstreek-Waterland is een lokale stichting die opkomt voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen in de Zaanstreek en in Waterland. Wij zijn aangesloten bij de landelijke Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN).
Het doel van de stichting is een zo volledig mogelijke participatie en integratie van vluchtelingen in de (Zaanse) samenleving.

Meer informatie

Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan
Locatie Zaanstreek - Waterland
Kelly Blankendaal
Jufferstraat 6
1508 GE  Zaandam
Tel: 075-6173297
kelly.blankendaal@svnz.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons