Symposium Tango op de werkvloer: terugblik en foto’s

Op 21 juni vond in de Koningszaal in Artis het symposium Tango op de werkvloer plaats. De conferentie stond in het in het teken van de feestelijke presentatie van het gelijknamige boek dat Aukje Nauta in opdracht van de NSvP heeft geschreven.

Bevordert diversiteit echt de kwaliteit in organisaties?

Met allochtone werknemers speel je beter in op wensen van klanten en met meer vrouwen in de top van banken had de financiële crisis wellicht kunnen worden voorkomen. Dit zijn populaire aannames over diversiteit. Deskundigen uit alle windrichtingen zijn het er over eens: diversiteit aan personeel moet je optimaal benutten, want een afwisselende samenstelling van teams en organisaties levert nieuwe ideeën en voorkomt tunnelvisie.

Zelfsturing in mobiliteit en loopbaanontwikkeling

Op 10 februari werd in de fundatie van Renswoude een paneldiscussie gehouden over Zelfsturing in mobiliteit en loopbaanontwikkeling. ‘Werk’ moet zich anders organiseren, ruimte bieden en ondernemerschap stimuleren. Daarbij past ook een andere benadering van loopbaanontwikkeling en mobiliteit, is de gedachte. Een publiek van 120 geïnteresseerden boog zich over de vraag: Hoe kan zelfsturing in loopbaanontwikkeling vorm krijgen in organisaties? Wat zijn valkuilen en wat zijn voorwaarden voor succes?

Nieuwe NSvP hoogleraar Employability in werkrelaties

Werknemers zijn altijd ondergeschikt geweest aan de werkgever. Maar in de moderne, snelle kenniseconomie blijkt het opeens heel handig als die ondergeschikte van weleer, meedenkt en initiatief neemt. Dat vraagt een cultuuromslag in leiderschap, maar ook in de houding van veel medewerkers zelf.

Onderzoek naar loopbaanontwikkeling krijgt flinke impuls

Annelies van Vianen

Wat is er nodig voor de juiste match tussen kandidaat, vacature en organisatie? Hoe blijven mensen zich optimaal ontwikkelen tijdens hun loopbaan? Vijf jaar was prof. dr. Annelies E.M. van Vianen bijzonder hoogleraar Loopbaancompetenties in arbeids- en leerloopbaan en deed zij onderzoek naar deze vragen. Dit najaar draagt zij het stokje over aan Aukje Nauta.

Nieuwe arbeidsrelatie is een ruilmarkt

De tijd dat medewerkers in ruil voor een levenslang contract loyaal waren aan één werkgever is al lang verleden tijd. Salaris blijft natuurlijk belangrijk, maar er wordt meer van de werkgever verwacht. Een contract over werktijden, vakantiedagen en salaris is niet meer voldoende.

Diversiteit: hoofd, hart en buik. Vijf vernieuwende interventies met aandacht voor dialoog en inclusie

De NSvP heeft vijf organisaties in de gelegenheid gesteld om een interventie uit te werken waarmee dicht op de huid van medewerkers gewerkt kan worden aan het hanteren van verschil. Uitgangspunt bij deze interventies is door dialoog te streven naar ‘inclusion’, zodat een situatie ontstaat waarbij verschillen tussen mensen worden gewaardeerd en benut.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons