Stemming belangrijk voor creativiteit

Creativiteit At Work - Stemming

De stemming waarin mensen verkeren blijkt ook belangrijk te zijn voor creativiteit. Steeds weer blijkt dat mensen in een opgewekte, vrolijke stemming flexibeler denken, en daardoor creatief zijn. Ze zijn creatiever dan mensen in een meer neutrale stemming, maar niet creatiever dan boze of bange mensen. 

Het flexibele brein

Creatief At Work week 4

Een goede manier om tot creatieve inzichten en oplossingen te komen is door flexibel te denken. Daarmee wordt bedoeld dat je buiten de gebaande paden treedt, dat je ogenschijnlijk irrelevante informatie en prikkels niet weg filtert maar juist toelaat, en dat je gedachten de vrije loop laat en breed laat uitwaaieren. Het flexibele brein is als een helikopter: snel, wendbaar en in staat om ver te kijken.
 

Het creatieve brein

Twee anekdotes van creatieve geesten – losjes en flexibel denken door Poincaré en Archimedes enerzijds, en volhardend en analytisch denken door Perutz en Adrià anderzijds. Creatieve breinen op eigen wijzen aan het werk.

De Creatieve Kennisbank en het Puberende Brein

Creatief@Work 1

Om creatief te kunnen zijn, is kennis van zaken nodig. Om ergens goed in te worden, zijn vaak de spreekwoordelijke 10.000 vlieguren nodig en voor creatieve prestaties geldt hetzelfde.

Creativiteit: arbeidsmarkt-skill van de toekomst

Creativiteit krijg je niet voor niets

De vraag aan organisaties is om beter in te spelen op innovatie en veranderingen; bedrijven willen steeds meer 'agile' worden. Dan heb je als organisatie creatieve mensen nodig die actief meedenken in ontwikkelingen. En omdat de verwachting is dat we in de toekomst steeds vaker inhoudelijk van beroep zullen moeten veranderen omdat bepaalde soorten werk simpelweg zullen verdwijnen, worden de zogenaamde hogere cognitieve vaardigheden steeds belangrijker. En die vaardigheden, zoals creativiteit, zijn niet sec aangeboren, je kunt ze ontwikkelen.

De psychologie van de dagelijkse creativiteit in werk en wetenschap

Carsten de Dreu

Onlangs verscheen het boek Creativiteit krijg je niet voor niks, een boek over de dagelijkse creativiteit in werk en wetenschap, en het eerste Nederlandse overzicht is van de psychologische grondslagen van creativiteit. Aan bod komen neuropsychologische processen, persoonlijkheidstrekken, sociale situaties die creativiteit belemmeren of juist bevorderen en mythen rondom creativiteit.

Dossier Creativiteit

Creativity creativiteit

Creativiteit bevordert innovatie. Hoe stimuleer je creativiteit op de werkvloer? Hoe bevordert creativiteit de motivatie? En kun je creatief zijn onder tijdsdruk? Een overzicht met artikelen, onderzoeken en video's over creativiteit. Heeft u aanvullingen? Mail ze naar info@nsvp.nl 
 

Alle artikelen over creativiteit op deze website

Hoe u een creatief bedrijf wordt. Of misschien liever niet

Creativiteit lijkt zo’n ongrijpbaar onderwerp: het is het eureka-moment tijdens het afwassen en de goddelijke inspiratie die er o-la-la ineens is. Maar de werkelijkheid is anders. Creativiteit is gewoon te onderzoeken, wetenschappelijk zelfs, zoals Carsten de Dreu doet. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en oud-bestuurslid van de NSvP.

Creativiteit en werkgeheugencapaciteit​

Is creativiteit chaotisch of systematisch?

Meer creativiteit bij een grotere werkgeheugencapaciteit?

Inge Wolsink (Universiteit van Amsterdam) won met haar masterscriptie: “The Merits of Attention Control in Musical Creativity’ de David van Lennep scriptieprijs. Zij onderzocht de invloed van de capaciteit van het werkgeheugen (Working Memory Capacity) op creativiteit. Tweeëndertig klassiek geschoolde cellisten werden eerst getest op werkgeheugencapaciteit, en speelden daarna 3 opeenvolgende improvisaties in een studio. Een onafhankelijke jury van muziekprofessionals beoordeelde vervolgens de studio-opnames op creativiteit.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons