Marian Thunnissen

Marian Thunnissen is lector Dynamische Talentinterventies bij Fontys Hogescholen, en betrokken bij de master Strategisch HRM van het departement Bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Tevens is zij hoofdredacteur van Tijdschrift voor HRM.

Marian heeft sociale en organisatiepsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen is onderzoek naar de inzetbaarheid van mensen in organisaties de rode draad in haar loopbaan. Zij heeft gewerkt als onderzoeker bij het CNV en bij het onderzoeksinstituut IVA in Tilburg, waar zij onderzoek heeft verricht naar medewerkerstevredenheid, inzetbaarheid van oudere medewerkers en employability, met name bij organisaties in de non-profit zoals universiteiten en ministeries. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar de consultancy. Als innovatieadviseur bij Syntens heeft Marian diverse mkb-bedrijven ondersteund bij hun vraagstukken rondom sociale innovatie, ondernemerschap en inzet van medewerkers. Na zeven jaar heeft zij weer de stap naar onderzoek gezet, en is Marian gaan werken als docent-onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie en de opleiding HRM van de Hogeschool Utrecht. In 2015 is Marian bij Universiteit Utrecht (USBO) gepromoveerd op een onderzoek naar talentmanagement bij Nederlandse universiteiten.

Sinds 1 april 2016 is zij lector Dynamische Talentinterventies bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Haar persoonlijke onderzoeksinteresse ligt in talentmanagement en HRM in organisaties van professionals, met name in de publieke sector en in het hoger onderwijs. Ook is zij geïnteresseerd in de invloed van de context en actoren in die context op de ontwikkeling en uitvoering van talentbeleid. Marian is binnen Fontys coördinator van het multidisciplinaire, Fontysbrede onderzoeksprogramma ‘Learning Society’ waarin lectoren van verschillende domeinen – onderwijskunde, arbeid en organisatiekunde en ict – de krachten bundelen en samen onderzoek doen naar leven lang leren.

Marian heeft diverse publicaties over talent en talentgericht werken in internationale wetenschappelijke en praktijkgerichte tijdschriften en boeken op haar naam staan. Ook geeft zij regelmatig presentaties, workshops en masterclasses aan professionals in de praktijk en aan studenten. Zij maakt deel uit van verschillende nationale en internationale netwerken, zoals het Nederlandse HRM-lectoren Netwerk.
 

Publicaties

 

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons