Best practices basis voor NL Skills Strategie

Er is een interessante bundel verschenen met best practices van samenwerkende organisaties die bijdragen aan skills ontwikkeling voor een leven lang leren. Het leren van de toekomst is één van de thema's waar de SER een actieve rol in speelt. In de inleiding wordt het belang hiervan beschreven: "Deze veeleisende tijd vraagt om grotere onderlinge betrokkenheid en samenwerking om ieders talent en vaardigheden tot ontwikkeling te brengen." Deze voorbeelden geven een aardig beeld van wat er al gebeurt op het vlak van samenwerking.

In 2015 is de SER aan de slag gegaan om een verkenning te doen naar het leren van de toekomst, Dit heeft geresulteerd in een eindverslag Hoe leren we in de toekomst? gepubliceerd op 26 oktober 2015. Naar aanleiding daarvan heeft het Kabinet een brede adviesaanvraag neergelegd bij de SER voor het Leren in te toekomst.

Interessant van deze aanvraag is de onderschrijving van het belang van informeel leren en het vinden van creatieve verbindingen tussen het leren op het werk, in het onderwijs en het leren thuis, of digitaal (blz. 2 van de adviesaanvraag):

“Wat we ook steeds beter gaan begrijpen, is dat leren niet voorbehouden of gebonden is aan schoolbanken. Veel van het leren vindt plaats buiten het onderwijs, in verschillende informele leeromgevingen. Thuis, op het werk, met familie en peers, op de sportclub en andere verenigingen en verbanden. Zo weten we dat 96% van de leertijd van werkenden informeel gebeurt. De uitdaging zit vooral in het verbinden van deze verschillende leeromgevingen om innovatieve en slimme combinaties van werken, ontplooiing en leren mogelijk te maken. Die verbindingen moeten we activeren en effectueren, afgestemd op het individu. Dit kan ook steeds toegankelijker en makkelijker bijvoorbeeld door het gebruik van ICT-middelen. Die kansen moeten we opzoeken en benutten. Daarbij moeten we ook kijken hoe we bepaalde groepen in de samenleving, zoals lager opgeleiden, ouderen, zzp-ers, uitkeringsgerechtigden, migranten en flexwerkers, toegang en mogelijkheden kunnen bieden om kansen te grijpen.”

Er is op dit vlak nog veel werk te verzetten. Het Kabinet heeft daarom de OESO gevraagd om een diagnose te geven van de uitdagingen waarvoor Nederland staat op het gebied van de vaardigheden – skills – van de beroepsbevolking. Begin 2017 presenteert de OESO zijn bevindingen. Op basis daarvan wil het Kabinet samen met het veld een Skills Strategie voor Nederland ontwikkelen die de vaardigheden van onze beroepsbevolking toekomstbestendig maakt.

In deze bundel is als startpunt een aantal goede voorbeelden verzameld van (samenwerkende) organisaties die zich inzetten voor het ontwikkelen van vaardigheden van mensen, om hen daarmee beter toe te rusten voor de taken die zij vervullen in de samenleving. Deze voorbeelden bieden inspiratie voor de Skills Strategie voor Nederland en zijn bijeengebracht door betrokken organisaties naar aanleiding van dialoogbijeenkomsten die hiervoor zijn georganiseerd.

Bijlage

Thema's

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons