Springplankbanen

#29 Taak schrapen

Taak schrapen

Inzicht

Voor het creëren van nieuw vacant werk (‘V’) op de arbeidsmarkt kan taakschrapen een techniek zijn. Het klinkt wat oneerbiedig, maar het omvat het op alle taakgebieden van de bestaande baan identificeren van losse onderdelen of activiteiten. Functies die in de jaren mogelijk uit hun taakjasje zijn gegroeid bieden kansen voor schrapen. Als gevolg hiervan zie je dat nieuwe allround functies worden gecreëerd voor nieuwe werknemers die op diverse taakgebieden kunnen inspringen/ assisteren. Het zijn veelal geen kerntaken en ze kunnen ingevuld worden door een lager kwalificatieniveau.

Voorbeeld

Een voorbeeld op grote schaal is het extra geld dat onlangs is vrijgemaakt voor meer conciërges en klassenassistenten in het onderwijs. Deze maatregelen moeten er volgens Minister Bussemaker toe leiden dat de werkdruk voor leraren op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en op het middelbaar beroepsonderwijs wordt verlaagd. Het toont een aanpak die niet per se is gericht op het aannemen van meer docenten, maar op het taakschrapen en daarmee het ontlasten van docentfuncties van ondersteunende taken. Het creëert werk én ruimte bij docenten voor professionalisering. 

Meer weten?

  • Artikel > Extra geld voor conciërges en klassenassistenten
  • Filmpje > "Meer conciërges en klassenassistenten mogelijk"
Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons