Ontwikkelbanen

#2 Taakvariatie

Taakvariatie

Inzicht

Door aan het bestaande takenpakket ‘horizontale’ of functie-overschrijdende taken toe te voegen is meer taakvariatie in banen te bouwen (ook wel taakverbreding genoemd). Dit geeft een ontwikkelimpuls, omdat werknemers bekender raken met meer activiteiten. Het biedt mogelijkheden om meer ervaring op te doen en het werk afwisselender te maken. Recent onderzoek toont dat vooral bij jongere werknemers (< 35 jaar) taakvariatie samenhangt met minder burnout en een lagere intentie het bedrijf te verlaten. Bij ouderen (35+ jaar) vergroot taakvariatie juist de kans op burnoutklachten. Variatie kan ook teveel zijn.

Voorbeeld

De pers bracht het met verontwaardiging. Een conciërge van een ziekenhuis in het Zweedse Kristianstad verwijderde organen bij autopsies, terwijl hij hiervoor geen medische opleiding had. De chef Pathologie gaf toe dat het niet ideaal was, maar de conciërge had al vaker geassisteerd bij autopsies, waardoor het de chef geen probleem leek. Hij had het zich aangeleerd, bleek competent en het ziekenhuis had daarbij te kampen met personeelstekort. Ook de conciërge had er weinig moeite mee dat zijn takenpakket iets was uitgebreid. ”Het voelde goed”, zei hij in reactie.

Meer weten?

  • Onderzoek> ‘Can job scope be too high?
  • Onderzoek > Taakvarieteit meer geschikt voor jongere werknemers
  • Artikel > ‘Janitor removes organs at short-staffed morgue’
  • Artikel > ‘Conciërge ziekenhuis klust bij in mortuarium’
  • Cijfers > % NL werkgevers met brede inzetbaarheid van personeel 
Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons