Kennis delen met vakgenoten
Het expertnetwerk InnovatiefInWerk verbindt vakexperts uit zowel wetenschap als praktijk die hun kennis willen delen over employability, motivatie, sociale innovatie en diversiteit. De experts delen onderzoeksresultaten, best practices, publicaties en instrumenten met elkaar en met anderen en bouwen zo mee aan InnovatiefInWerk als een kwaliteitsnetwerk en kenniscentrum. Met hun bijdragen helpen zij de afstand tussen kennis en praktijk te verkleinen en het gat tussen kennisontwikkeling en -toepassing te overbruggen.

Ook expert worden?

  • Heeft u ruime werkervaring en kunt u zich vanwege uw wetenschappelijke achtergrond of praktijkervaring expert noemen op een van de thema’s van het kennisnetwerk: motivatie, innovatie, inzetbaarheid of diversiteit?
  • Wilt u kennis en ervaring uitwisselen met andere HRM-professionals en zo bijdragen aan een betere afstemming tussen kennis en praktijk?
  • Wilt u met twee artikelen per jaar uw betrokkenheid bij het kenniscentrum vormgeven?
  • Wilt u bijdragen aan de kennisuitwisseling en discussies door een regelmatige inbreng in de LinkedIn groep InnovatiefInWerk?

Dan nodigen wij u uit voor ons expertnetwerk.

Alle experts krijgen een eigen profielpagina op onze site. Interessante artikelen worden opgenomen in onze elektronische nieuwsbrief die maandelijks wordt verstuurd aan de meer dan 3000 leden van het kenniscentrum Innovatiefinwerk.

Aanmelden als expert kan via onderstaand inschrijfformulier.

 

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons