Aan de gang: motiveren van jongeren voor werk en scholing

Motivatie geldt als een belangrijke voorwaarde voor succes. Succes op school en in het werk. Ook in hulpverleningssituaties is motivatie een voorwaarde voor het slagen van de behandeling. Sommige jongeren lijken nergens toe gemotiveerd. Ze hebben geen zin in school, ook niet in werk. Eigenlijk hebben ze nergens meer zin in.

De Werkvloer Centraal

Medewerkers in de ouderenzorg voelen zich vaak tekortschieten, omdat ze niet de zorg kunnen bieden die ze zouden willen. Ze hebben steeds minder tijd, terwijl er steeds meer van ze wordt verwacht. De zorg wordt steeds zwaarder, terwijl het opleidingsniveau in de sector daalt.

Alles mag, niets hoeft

Susan Rietveld en Mieka Vroom hebben c.q. hadden beiden familie in een verpleeghuis. Ook professioneel zijn zij bij de verpleeghuissector betrokken. Met het onderzoeksverslag Praten met familie over hun inbreng in het verpleeghuis hebben de onderzoekers de rol die de familie speelt in het verpleeghuis expliciet willen maken.

Beroepskeuzetest voor verstandelijk beperkte jongeren

Siwit tilburg universiteit koraal

Jongeren met een licht verstandelijke beperking zullen vanwege hun beperkingen niet binnen elk beroep floreren. Een goede keuze is juist voor deze groep van extra groot belang. Om tot een goede keuze te komen, voldoen de gewone beroepskeuzetests niet. Daarom is met steun van de NSvP voor deze groep een speciale test ontwikkeld: de SIWIT.

Besturen van Geluk

Krimpende budgetten zijn vaak de oorzaak van nieuwe regels in de verzorging en een stijgende werkdruk. Hoe groter de instellingen hoe verder de bestuurders afstaan van het dagelijkse werk. Marlies Ott, programmamanager bij het CMDz, Erasmus Centrum voor management development in de zorg, deed onderzoek naar de rol van bestuurder als werkgever.

Online kettingbrief Meldpunt Plezier in Zorg

Steun van de NSvP maakte de Online kettingbrief meldpunt Plezier in Zorg mogelijk. Voor het meldpunt ‘Plezier in Zorg’ - bestaande uit de Netwerkorganisatie Plezier in Zorg en Sting, de Landelijke Beroepsvereniging Verzorging – was dit een nieuw inspirerend initiatief.

Onderwijs Pioniers

Als we de onderwijsrapporten van de laatste jaren erop na slaan (commissie Dijsselbloem, Rinnooy Kan), blijkt dat veel docenten niet tevreden zijn met de organisatiecultuur in de school en het onderwijsveld in het algemeen. Zij ervaren onderwijsvernieuwing vaak als 'van bovenaf opgelegd'.

Vragenlijst geeft medewerker feedback over taakeisen en hulpbronnen

Als werk beter aansluit bij de behoeften en vaardigheden van de werknemer zal de werknemer naar verwachting meer gemotiveerd zijn en beter presteren. Maar niet elke werknemer zal even actief zijn in het maken van aanpassingen in zijn werk.

Training Succesvol Job craften

Het zorgdragen voor een stimulerende werkomgeving behoort tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers. De toenemende aandacht voor wat medewerkers zelf kunnen doen om hun motivatie op peil te houden past in HRM-ontwikkelingen als ‘employability’, zelfmanagement en zelfsturing.

Ontwikkeling e-trainingprogramma om intrinsieke motivatie te vergroten

motivatie

Er heeft zich de afgelopen decennia een groot aantal veranderingen in en rondom arbeid voorgedaan. Een belangrijke verandering overgang van een industriële samenleving naar een kennisintensieve, dienstverlenende economie die zich ook in de toekomst verder zal doorzetten. Veel potentie tot vernieuwing ligt bij de medewerkers die in hun contacten buiten de organisatie zicht hebben op veranderende klantvragen.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons