Symposium Werken in Breder Belang 

Dinsdag 4 juni 2024 - Kanaal30, Utrecht

Hoe maken we in ons werk de verbinding met maatschappelijk urgente thema’s en doelen op het gebied van brede welvaart? Wat zijn concrete voorbeelden, initiatieven en innovatieve aanpakken waarin mensen in én naast werk kunnen bijdragen aan het collectieve belang?

Werk dat bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving wordt steeds belangrijker met de huidige arbeidsmarktkrapte. Hoe kan iedereen een rol spelen bij het bereiken van brede welvaartsdoelen, waarbij zaken als gezondheid, onderwijs en veiligheid stabiele waardes zijn? Dit vraagt inbedding in een bredere beweging waarin talent niet enkel ten goede komt aan de economie, maar waarin mensen een balans vinden tussen individuele opbrengsten van werk en bijdragen aan collectieve opgaven.

 

DEELNAME IS GRATIS, MAAR MELD JE WEL EVEN AAN! 

KLIK HIER VOOR EEN SPRONG NAAR HET AANMELDFORMULIER!

 

Keynote Simon van Teutem

Simon van Teutem (o.a. De Correspondent) schrijft hoe jong talent verstrikt raakt in een carrière-fuik. Hij spreekt zelfs van een 'Bermuda-driehoek van talent' waarin de idealen van starters op de arbeidsmarkt al snel verdampen bij werkgevers die meer geld dan betekenis bieden. Tijdens de aftrap van het symposium reflecteert Simon op de krachten die werken in breder belang in de weg staan. En hoe we het tij wellicht kunnen keren.

De samenwerking tussen maatschappelijke en private organisaties

Tijdens het symposium presenteren we een ander perspectief op hoe (private) bedrijven hun rol in de samenleving kunnen vervullen én wat dat oplevert - voor de betrokken partijen én de maatschappij als geheel. We delen de resultaten van een rondgang bij bedrijven die maatschappelijk-strategische samenwerkingen aangaan met zorg, onderwijs of defensie. Dit symposium geeft professionals en werkgevers concrete handvatten om werken in breder belang meer mogelijk te maken. Van we are hiring naar we are sharing.

Keuzesessies en workshops

In de interactieve subsessies groeperen we verschillende professionals en betrokkenen, waarbij telkens een ander perspectief of thema centraal staat. Zoals de rol van onderwijs en loopbaanbegeleiding, impactvol HR-beleid, samenwerking tussen bedrijven en cruciale sectoren op lokaal en regionaal niveau.

Afsluitende keynote door Marnix Kluiters 

Wist je dat de gemiddelde carrière 80.000 uren telt? Een enorme kans dus om impact te maken! Aan de hand van zijn persoonlijke verhaal vertelt Marnix Kluiters hoe hij door verschillende tegenslagen ging strijden voor een economie die betekenis genereert. "De sleutel zit ‘m niet in grote veranderingen, zoals switchen van baan. Het geheim zijn de small wins die een grote verandering kunnen veroorzaken." Marnix schreef het boek 'Duurzame Ambitie' en is maker van podcast Ecosofie waarin hij wekelijks mensen spreekt met een bredere blik op duurzaamheid, economie, energietransitie en filosofie.

 

Voor wie is dit symposium?

Werkgevers, HR-innovators, beleidsmakers, loopbaancoaches, LOB'ers, arbeidsmarktregio's, intermediairs die buiten de lijntjes kijken, experts binnen het thema van werken in breder belang. Kom zeker als je wil meedenken en meepraten over de vragen:

  • Wat drijft mensen om (naast / tijdens / na de huidige baan) te willen bijdragen aan het bredere belang?
  • Hoe verlagen we samen met werkgevers (in de regio) de drempels voor meer en noodzakelijke samenwerking over sectoren heen?
  • Wat is de rol van andere partijen / stakeholders in het stimuleren van het werken in breder belang? 

 

Deelname is gratis, maar meld je wel even aan!

Programma

12:30 - 13:00 u  Inloop  
13:00 u Aanvang programma, opening door dagvoorzitter Siebren Houtman (NSvP)
13:05 u

Keynote door Simon van Teutem over de 'Bermuda-driehoek van talent' en hoe daaraan te ontsnappen

  Aansluitend Q&A met Simon van Teutem. Plus reflectie door Floor Oude Wesselink (student Politicologie te Leiden en werkstudent bij COMMIT Defensie onderdeel via Society College)
14:00 u Presentatie en discussie t.a.v. bevindingen Leernetwerk 'Werken in Breder Belang' (door Milou Grijpink, Ellen Koop, Patrick Schrooten
   
14:20 u

Paneldiscussie met o.a. Thomas van Waesberge (Brainport Development), Irene Oerlemans (NVP, Bunchmark), Charlotte de Schepper (Nationale Zorgreserve). 

14:45 - 15:00 u

Break en verplaatsen naar de subruimtes
15:00 - 16:00 u

Interactieve keuzesessies met uiteenlopende thema's:

  • Samenwerken in Breder Belang: concrete aanpak voor impactvolle samenwerking tussen reguliere werkgevers en maatschappelijk-cruciale sectoren (met Patrick Schrooten, Ellen Koop, Milou Grijpink)
  • HR-beleid met maatschappelijke impact en medewerkers-vrijwilligerswerk (met Esther Hofstede, Good Busy, en Stella O'Sullivan, KLM)
  • LOB, loopbaanadvies en coaching in het brede belang: de balans tussen collectieve en individuele belangen in studie en loopbaan (met Jouke Post, Saxion Hogeschool en Marinka Kuijpers, Open Universiteit en LoopbaanGroep)

16:00 - 16:15 u

Break en verplaatsen naar de plenaire ruimte

16:15 u

Keynote door Marnix Kluiters: Realiseer grote verandering door small wins: kleine, maar diepgaande stappen in je carrière die een groot verschil maken voor een leefbare wereld.
16:50 u Afsluiting en Call to Action voor toekomstige initiatieven
17:00 u Borrel en napraten
Sprekers en experts

Simon van Teutem

KEYNOTE: Simon van Teutem (1997) studeerde filosofie, politiek en economie aan de Universiteit van Oxford. Nu promoveert hij in Oxford op steun voor radicaal-rechtse partijen in West-Europa. Hij schrijft voor De Correspondent over politiek en maakte eerder een podcast met Bas Heijne voor NRC. Eerder dit jaar schreef hij voor De Correspondent het artikel "Van wereldverbeteraar naar loopjongen voor McKinsey: hoe jong talent verstrikt raakt in de fuik van het grootkapitaal". 

Marnix Kluiters

In dit persoonlijke verhaal vertelt Marnix Kluiters hoe hij na zijn opleiding tot fiscalist ('studie netjes afgerond, maar onder de motorkap doodongelukkig') ging strijden voor een economie die betekenis genereert. Hij startte een wekelijkse podcast Ecosofie, waarin hij mensen spreekt met een bredere blik op duurzaamheid, economie, energietransitie en filosofie. Marnix zet uiteen hoe je met kleine, maar diepgaande stappen in je carrière een groot verschil voor een leefbare wereld kunt maken. Marnix stelt dat er een verband bestaat tussen duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling; het gaat allebei om verantwoordelijkheid nemen. 

Stella O'Sullivan en Esther Hofstede

Subsessie HR-beleid met maatschappelijke impact. Er is veel belangstelling voor het onderwerp hoe vrijwilligerswerk en HR hand in hand kunnen gaan. Het draagt bij aan aantrekken en laten groeien van talent. In deze workshop / expertsessie bespreekt Esther Hofstede (Good busy/NOV) de kansen voor HR-beleid met sociale impact. Deze sessie gaat over het integreren van maatschappelijke inzet van medewerkers in de employee journey. Interessant zijn de talrijke voorbeelden van succesvol medewerkers-vrijwilligerswerk gedurende verschillende loopbaanfases. Samen met Stella O'Sullivan (KLM) wordt dieper ingegaan op de totstandkoming van een samenwerking tussen KLM en de ouderenzorg met het doel medewerkers op een sociaal impactvolle manier te re-integreren. 

Jouke Post

Workshop LOB en coaching in het brede belang. Hoe maken jongeren en werkenden keuzes in studie en loopbaan, en hoe adresseren loopbaanadviseurs en LOB-professionals vragen over maatschappelijke bijdrage, zinvol en waardevol werk en individuele afwegingen in loopbanen? Centraal in deze workshop staat het spanningsveld tussen individuele en collectieve belangen in loopbaankeuzes. Met experts en professionals onderzoeken we dit spanningsveld en bekijken we welke innovaties mogelijk zijn om dit spanningsveld te adresseren. Workshop onder leiding van Jouke Post, onderzoeker Saxion Hogeschool, Lectoraat Employability Transition.

Marinka Kuijpers

Workshop LOB en coaching in het brede belang. Marinka Kuijpers is sinds 2013 bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en Leerloopbanen’ aan de Open Universiteit. Daarnaast is zij directeur van het trainingsbureau ‘Loopbaangroep’. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar loopbaancompetenties in het kader van een leven lang ontwikkelen van werknemers. Zij heeft onderzoek gedaan in het onderwijs en in arbeidsorganisaties. Haar onderzoeksthema’s zijn: loopbaanontwikkeling en –begeleiden, leven lang ontwikkelen en professionalisering vanuit loopbaanperspectief. Zij geeft trainingen en advies in het beroepsonderwijs en arbeidsorganisaties. 

Ellen Koop

Leernetwerk 'Werken in Breder Belang': Ellen Koop is docent-onderzoeker bij Fontys en zelfstandig trainer. Ze is betrokken bij een initiatief in Brainport Eindhoven waarbij bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken in het verhogen van de onderwijskwaliteit en het tegengaan van personeelskrapte. Als mede-aanjager binnen het NSvP leernetwerk Werken in Breder Belang, bekijkt ze hoe werknemers bij een bedrijf makkelijker een bijdrage zouden kunnen leveren aan het onderwijs.

Milou Grijpink

Leernetwerk 'Werken in Breder Belang': Milou Grijpink is zelfstandig HR-pionier en betrokken bij Society college. Milou was eerder betrokken bij het mede vormgeven van het HR ecosysteem van Defensie in samenwerking met vele andere bedrijven. In zo’n HR ecosysteem wordt personeel uitgewisseld vanuit bedrijven die in een militair-maatschappelijke schil rond defensie acteren. Als mede-aanjager bij het NSvP leernetwerk Werken in Breder Belang kent ze de wereld van Defensie goed en ziet hoe er waardevolle publiek-private connecties kunnen worden gemaakt.  

Patrick Schrooten

Leernetwerk 'Werken in Breder Belang': Patrick Schrooten is interim manager in de zorg en betrokken bij oprichting van de Nationale Zorgreserve (NZR). Patrick is als organisatiedeskundige altijd bezig met het goed draaiende krijgen van werkprocessen en heeft bij de Nationale Zorgreserve meegeholpen om tijdens de Corona-crisis te kijken hoe zorgprocessen meer open zouden kunnen staan voor mensen van buiten. Als mede-aanjager bij het NSvP leernetwerk Werken in Breder Belang brengt hij deze kennis mee voor het verlagen van de drempels tussen organisaties. 

Aanmelden

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons