In steeds meer onderwijsinstellingen wordt gewerkt in zelforganiserende of resultaatverantwoordelijke teams, bijvoorbeeld om beter om te gaan met de veranderende eisen in het onderwijs en om de werkdruk van docenten het hoofd te bieden. Tegelijkertijd investeren veel onderwijsorganisaties in talentontwikkeling, van studenten en van hun medewerkers. Anne-Marie Kuijpers, Marian Thunnissen (beide Fontys) en Hans Kommers (ST-Groep) merken in hun werk als onderzoeker, teamcoach en adviseur dat teams behoefte hebben aan handvatten om in hun team meer talentgericht te werken en te organiseren. “Bovendien komen we in ons werk geregeld mooie voorbeelden tegen van teams die – ieder op hun eigen manier – talentgericht werken. Dat inspireerde ons tot het samenstellen van deze publicatie”, aldus Marian Thunnissen, lector van het lectoraat Dynamische Talentinterventies.

Hoe kun je slim werken met talent in teams? Deze vraag staat centraal in de inspiratiebundel. Tien teams uit het onderwijs en andere sectoren vertellen hoe zij in hun team werken vanuit talent en welke stappen zij hebben gezet om dat voor elkaar te krijgen. Er is geen ‘one best way’, zo is de conclusie na alle gesprekken. Anne-Marie Kuijpers, verbonden aan het lectoraat Dynamische Talentinterventies en teamcoach bij Fontys Hogeschool ICT: “Er zijn vele manieren om binnen het team talentgericht te werken. Toch zijn er enkele algemene lessen te trekken. Zo is het kennen en waarderen van je eigen en elkaars talent de basis van talentgericht werken in teams. Het elkaar beter leren kennen draagt op zich al bij aan het teamklimaat en nodigt direct uit tot het zoeken naar mogelijkheden om de in het team beschikbare talenten slimmer in te zetten”. Hans Kommers, partner bij de ST-groep, vult aan: “Natuurlijk kan er spanning bestaan tussen individueel belang (inzetten op talenten) en het teambelang (het werk moet gedaan worden). De vrees kan zijn dat de vervelende klussen blijven liggen. We zien dat om tot een optimale balans tussen het team en individuele belang te komen, het echte gesprek erover de basis vormt, samen met het creatieve proces van daadwerkelijk kneden en schuiven van de werkzaamheden, of de tijden of omstandigheden waaronder ze worden verricht.”.

Met de voorbeelden en de afsluitende conclusies in de inspiratiebundel willen Kuijpers, Thunnissen en Kommers andere teams (in het onderwijs) inspireren om ook in hun team aan de slag te gaan met talentgericht werken. Wilt u in gesprek over hoe in uw team meer talentgericht gewerkt kan worden, neem dan gerust contact op met een van de auteurs.

 

Auteur(s)

Anne-Marie Kuijpers, Marian Thunnissen, Hans Kommers

Uitgever

Fontys Hogescholen

URL

Thema's

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons