Vrouwen in wetenschappelijke functies verdienen nog altijd aanzienlijk minder dan mannelijke wetenschappers. Het rapport 'Financiële Beloning van Mannen en Vrouwen in de Wetenschap' is de uitkomst van onderzoek in opdracht van het LNVH (Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren), met als doel de financiële beloning van mannelijk en vrouwelijk wetenschappelijk personeel aan de Nederlandse universiteiten in kaart te brengen. Naast het maandsalaris is in dit onderzoek geïnventariseerd in welke mate universiteiten extra financiële toelages en gratificaties aan hun personeel uitkeren en of deze toelages in gelijke mate aan mannen en vrouwen worden toegekend.

De opbouw van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 1 wordt de onderzochte groep gepresenteerd. Getoond wordt hoe mannen en vrouwen vertegenwoordigd zijn in de verschillende wetenschappelijke functies en in verschillende leeftijdscategorieën.

In hoofdstuk 2 worden de salarisgegevens gepresenteerd om vast te stellen of er een verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in de wetenschappelijke functies is, hoe groot dit eventuele verschil is, en in welke mate dit verschil valt toe te schrijven aan verschillen in leeftijd, functiecategorie en functieniveau. Ook wordt de loonkloof in verschillende wetenschapsgebieden (Alfa/Bèta/Gamma) vergeleken.

In hoofdstuk 3 wordt ingezoomd op de toelages die het wetenschappelijk personeel ontvangt.

In hoofdstuk 4 worden de conclusies van dit onderzoek gepresenteerd en volgen aanbevelingen op basis van de resultaten

Auteur(s)

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

Bijlage

Thema's

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons