Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2019, sprak SER-voorzitter Mariëtte Hamer op de bijeenkomst van Stichting Planet Hope. Een puntsgewijze samenvatting van haar inleidende toespraak, werd gepubliceerd op de website van de SER. Zij stelde onder andere dat er extra aandacht moet zijn voor doorstroom van vrouwen naar de top en culturele diversiteit:

  • De doorstroom van vrouwen naar de top vraagt echt nu om extra aandacht. De doorstroom van vrouwen naar topposities gaat te langzaam. Het belang van meer diversiteit aan de top wordt breed onderschreven. We weten allemaal dat diversiteit essentieel is voor een economie vol creativiteit en vernieuwing, ontwikkeling en groei. Toch wil het maar niet vlotten.
  • Dat is vreemd als je bedenkt dat vrouwen sinds midden jaren ’90 hoger opgeleid zijn dan mannen. Aan het talent ligt het niet. Ook cultureel talent stroomt maar zeer beperkt door naar de top. Op basis van de beperkte cijfers die beschikbaar zijn, blijkt dat slechts 1 à 2 procent van de top cultureel divers is. Er gaat veel potentieel verloren en talent wordt onvoldoende benut.
  • Wat mij gunstig stemt is dat ik merk dat het thema diversiteit ook in ons land weer volop in de belangstelling staat. Het momentum en de urgentie lijken groter te zijn dan ooit. Het gevoel groeit dat we hier echt iets mee móeten. Vooral ook omdat men steeds meer gaat inzien dat er op meerdere vlakken met meer diversiteit winst te behalen valt.
  • De Sociaal-Economische Raad is nauw bij dit onderwerp betrokken. Het kabinet heeft de SER gevraagd hoe er meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven kan worden gerealiseerd. De vraag richt zich op zowel genderdiversiteit als culturele diversiteit. In het adviestraject richt de SER zich op twee sporen, namelijk een analyse maken en spreken met betrokkenen.
  • We willen nagaan hoe het feitelijk zit. Welke oorzaken, obstakels en mechanismen spelen nu precies een rol in ons land? Waarom stagneert de doorstroom terwijl er geen gebrek is aan talent?
  • Voor de advisering van het kabinet is het ook relevant om te gaan kijken welke maatregelen de afgelopen periode zijn getroffen. Hebben deze maatregelen wel of geen resultaat gehad en waarom? Wat zijn succesfactoren die werknemers wél in staat stellen de top te bereiken?

Lees de volledige samenvatting op www.ser.nl  

Auteur(s)

Mariëtte Hamer, SER (fotograaf: Christaan Krouwels)

URL

Thema's

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons