Ziek van Conflict

Bestelinformatie

Ziek van Conflict

ISBN: 90.5749.904.5.2001
Reed Business Information, Den Haag
300 pagina's normale prijs € 27,50 exclusief BTW en verzendkosten

Bestellen? Bel NSvP: 026-4457800 of e-mail: info@nsvp.nl

Onder deze titel zijn vier monografieën gebundeld, die ieder vanuit een andere invalshoek, ingaan op de relatie tussen conflict, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid:

  • Arbeidsconflicten en psychisch welbevinden; Universiteit van Amsterdam, prof. dr. C.K.W. De Dreu, dr. D. van Dierendonck.
  • Conflictsituaties, coping en verzuim bij allochtone werknemers; Trimbos-instituut, mw. dr. J.J.A.M. Kramer, drs. E.T. Bohlmeijer.
  • Privé en werk: een wankel evenwicht?; F4-ADVIES, mw. drs. B. van Rossum.
  • De fuik van de bescherming: de aantrekkingskracht van de WAO bij problemen op de werkvloer; APE bv, dr. L.J.M.Aarts, mr. B. Barentsen en mw. drs. I. Been.

In de toekomst dreigen tegenstellingen tussen persoonlijke en collectieve belangen in organisaties zich te verscherpen. Organisaties doen, door tal van ontwikkelingen, een steeds groter beroep op de sociale vaardigheden van medewerker. Bovendien krijgen organisaties te maken met een toenemend aantal medewerkers met diverse etnische achtergronden. Tenslotte treden steeds meer vrouwen toe tot de arbeidsmarkt en neemt de druk om werk en privé te combineren toe. Deze tendensen in de arbeidssituatie waren aanleiding voor de NSvP om onderzoek te laten verrichten naar drie waarschijnlijke oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: conflicten op het werk; conflictsituaties, coping en verzuim bij allochtone medewerkers en conflicten tussen verantwoordelijkheden thuis en op het werk. De achtergrondstudie De fuik van de bescherming beschrijft tenslotte de institutionele mechanismen die uitnodigen tot medicalisering van in beginsel niet-medische problematiek.

Door de brede benadering en de toegankelijke schrijfstijl is het boek interessant voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de discussie over conflicten en ziekteverzuim en aan de ontwikkeling van innovatieve initiatieven op het terrein van preventie en reïntegratie.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons