Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op

Bestelinformatie

“Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op” is een uitgave van de NSvP. Dit whitepaper is de uitkomst van het NSvP/NIAS-fellowship 2016-2017 en geschreven door de fellows Prof. dr. Juliette Walma van der Molen en Prof. dr. Paul A. Kirschner. Een exemplaar is kosteloos te bestellen bij de NSvP. Mail via info @ nsvp. nl
Downloaden is mogelijk via deze link.

URL uitgever

Hoe en waar leren jongeren skills voor de toekomst? Wat moet er worden omgekeerd om leren en talentvol werken ruim baan te geven? Hoe gaan we van moeten naar willen leren?

Deze vragen staan centraal in het whitepaper van Juliette Walma van der Molen en Paul Kirschner dat als titel meekreeg: “Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op”. Het is volgens hen tijd voor een fundamenteel debat over de vraag waarom er meer aandacht moet komen voor toekomstbestendig leren (awareness) en hoe die verandering tot stand kan komen. Veel energie gaat verloren in de discussie over wat wel of niet tot 21e-eeuwse vaardigheden moet worden gerekend.

 

Over de auteurs:

Juliette Walma van der Molen (hoogleraar Talentontwikkeling Wetenschap en Techniek aan de Universiteit Twente) en Paul A. Kirschner (universiteitshoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit) richtten zich gedurende 5 maanden in het kader van de NIAS/NSvP fellowship op het thema toekomstbestendig leren. 

 

Dossier

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons