De Omkering - cover

Bestelinformatie

"De Omkering. Naar een menswaardige toekomst van werk", geschreven door Aukje Nauta i.s.m. Sonia Sjollema en Siebren Houtman, is kosteloos op te vragen bij de NSvP. Stuur daarvoor een mailtje naar info @ nsvp. nl

Downloaden kan ook: via deze link.

URL uitgever

Hoe richten we de toekomst van werk zo in, dat basale menselijke waarden en behoeften optimaal tot hun recht komen?

"De Omkering: Naar een menswaardige toekomst van werk" is een uitgave van de NSvP. Deze uitgave is een enigszins bewerkte versie van het whitepaper die Aukje Nauta in opdracht van de NSvP schreef als afsluiting van een periode van vijf jaar waarin zij als bijzonder hoogleraar invulling gaf aan de NSvP-leerstoel Employability in Werkrelaties. Bovendien vormt het whitepaper de basis voor het meerjarenprogramma van de NSvP. Auteur: dr. Aukje Nauta in samenwerking met drs. Sonia Sjollema en drs. Siebren Houtman
 

Voor de individuele mens is het essentieel om, onder andere via (betaald) werk, invulling te geven aan vier basale menselijke behoeften:

  • de behoeften aan (bestaans)zekerheid
  • verbinding met andere mensen
  • autonomie
  • competentie.

Wat schuurt, is dat de mens steeds slechter in te passen lijkt in de wereld van werk. Dat geldt des te sterker voor mensen die toch al kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. De huidige, snelle ontwikkelingen in de wereld van werk leiden ertoe dat bepaalde groepen mensen deze basale behoeften steeds moeilijker via werk kunnen vervullen. Werk verandert, verdwijnt, verschijnt razendsnel, ander werk is zodanig complex en dynamisch, dat het de competentie van velen te boven gaat. Flexibel werk maakt dat sommigen via werk nauwelijks nog duurzame verbindingen aangaan. De noodzaak tot langer doorwerken tast sommigen aan in hun autonomie. 

De NSvP wil een slinger geven aan een beweging die we De Omkering noemen. Een beweging die het werk aanpast aan de mens – in plaats van de mens aan het werk. Een beweging die ruimte schept voor verschil in talent.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons