Beter belonen in organisaties

Bestelinformatie

Beter belonen in organisaties Prof.dr. Henk Thierry, Uitgeverij Van Gorcum Tel.: 0592-379555 of www.vangorcum.nl

URL uitgever

ISBN

9789023244745

Volgens welke uitgangspunten en met behulp van welke systemen belonen ondernemingen en non-profit organisaties hun managers en personeelsleden? En wat voor resultaten zijn daarmee bereikt? Deze vragen staan centraal in dit boek, waarbij het accent telkens wordt gelegd op hoe de beloning beter zou kunnen worden vormgegeven. Beter zowel voor 'de' organisatie als voor 'de' medewerkers. Zulke vragen komen natuurlijk niet zomaar naar voren.
Eén perspectief wordt gevormd door veranderingen die zich voordoen in de bedrijfsvoering, met name op het gebied van Human Resource Management.
Een tweede perspectief ligt in de uitgangspunten voor de beloning, zoals die in veel landen worden gehanteerd. Functiewaardering vormt ook in ons land de klassieke basis voor het 'vaste' deel van de beloning, waartegenover de opkomst van de resultaatafhankelijke beloning staat. Maar onder welke omstandigheden leidt resultaatafhankelijke beloning ook tot betere resultaten? Ook wordt stilgestaan bij de ervaringen die met 'a la carte' beloning zijn opgedaan.
Het derde perspectief gaat over het streven van veel organisaties naar strategische beloning, waardoor de 'total compensation' beter zou kunnen aansluiten op de hoofdpunten van het bedrijfsbeleid. De ideeën en voorstellen waarmee de auteur in dit boek komt, zijn mede gebaseerd op een breed reservoir aan onderzoeksresultaten, ervaringen uit de praktijk en diverse theoretische perspectieven op beloning.

Henk Thierry werd in 1976 hoogleraar in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1993 werd hij hoogleraar in de Personeelswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) in Tilburg en medio 2000 werd hij aan de KUB benoemd tot hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie. In al die jaren heeft beloning steeds een belangrijk onderdeel gevormd van zijn onderzoek, onderwijs en advieswerk. Andere thema's die zijn aandacht hadden zijn arbeidsmotivatie, de invloed van tijdsregelingen op gedrag in het werk, strategisch 'human resource' beleid en 'performance management'.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons