Aanvrager

MBO Raad

Sociale innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten. Eridanos verzorgde pilotprojecten Sociale Innovatie bij 4 Mbo-onderwijsinstellingen. In totaal nemen 15 teams deel, bestaande uit circa 140 docenten, P&O adviseurs en leidinggevenden. De projecten worden in opdracht van de MBO Raad gevolgd en geëvalueerd door een onafhankelijke externe adviseur. 

De pilot Sociale Innovatie is te kenmerken als een vorm van actieonderzoek, waarin door de begeleiders informatie verzameld wordt waaraan door de deelnemers zelf betekenis wordt gegeven. De pilot is gebaseerd op twee belangrijke leerprincipes:

  • Door inzicht (van herkenning naar erkenning) creëren van verandering
  • Door experimenteren (van nieuw gedrag) creëren

De aanpak start vooral met inzicht en gaandeweg worden deelnemers gestimuleerd om nieuw gedrag te experimenteren en disfunctioneel gedrag los te laten. Door de aanpak wordt het collectief (bijvoorbeeld het team) en het commitment (met beoogde doelen) versterkt. De aanpak is gebaseerd op het denk- en werkmodel "kijken door 4 vensters" waarin 4 perspectieven, respectievelijk condities voor arbeid, draagkracht, verbondenheid en co-creatie, samenkomen en betekenis krijgen. We werken vanuit de aanname dat voor fundamentele verbeteringen in de vensters en het verhogen van de kwaliteit van arbeid niet alleen de beide linker vensters nodig zijn. Onmisbaar voor het ontstaan van verandering is het specifiek aandacht geven aan en interveniëren in de beide rechter vensters, verbondenheid en co-creatie. In de eerste fase van de pilot wordt aan de hand van dit model informatie verzameld door interviews en vragenlijsten. In de terugkoppeling (de teamfoto) wordt door het team betekenis gegeven aan de informatie en en focus bepaald voor de verandering. Daarna gaan we gericht aan de slag!

Meer informatie

MBO Raad
Willem van Dalen
Postbus 196
3730 AD De Bilt
tel: 030-2219811
w.van.dalen@mboraad.nl
www.mboraad.nl

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons