Joop Schippers
Bestuurslid

Prof.dr. Joop Schippers (1956) werkt als hoogleraar Arbeidseconomie bij de Universiteit Utrecht. Zijn publicaties betreffen het brede terrein van arbeidsmarkt en maatschappelijke ongelijkheid, met een speciale focus op gender- en leeftijdsverschillen. In de loop der jaren begeleidde hij een twintigtal promotieprojecten en initieerde hij diverse o.a. door de Europese Unie en NWO gefinancierde multidisciplinaire onderzoeksprojecten, zoals het project ASPA (Activating Senior Potential in Ageing Europe). Daarnaast vervulde hij een reeks bestuurlijke functies binnen de UU, is hij actief binnen de medezeggenschap en is hij lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek en van de Wetenschapscommissie van het NIDI. Eerder was hij lid van de (laatste) Emancipatieraad, TECENA en de Visitatiecommissie Emancipatie. Thans maakt hij deel uit van de Monitorcommissie Talent naar de Top.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons