Mens en Robot in 2045

Een korte fictiefilm

The end of work as we know it? De koude adem van een robot in je nek of juist hand in hand met robots?

De geschiedenis leert dat technologie ons vaak overkomt, en we pas achteraf de gevolgen en impact van technologie op onze manier van leven en werken ondervinden. In de korte fictiefilm ‘Mens en Robot in 2045’ inspireren we de kijkers om na te denken over de impact van technologie op het werk.

Wat vinden we wenselijk, waar ligt de grens?

Video

HR-versie vertonen? Vraag deze dan kosteloos aan.

Doel

Het doel van de film is ons te laten nadenken over de impact van technologie en daar met elkaar over in gesprek te gaan. De film laat op verrassende wijze zien hoe technologie in 2045 verweven is in ons leven en werk. In de zorg is de inzet van robots inmiddels doodnormaal. Hoe ervaren we de zorg van een robot? Wat is de rol van de verzorgenden en verplegenden? Wat zijn mogelijke gevolgen van het opbouwen van een gevoelsrelatie met robots? En hoe zit het met onze privacy?

Verdiepende vragen

De film inspireert om de impact van technologie te begrijpen om vervolgens met elkaar hierover het gesprek aan te gaan. Ter inspiratie formuleerden we een aantal verdiepende vragen om dit gesprek op gang te brengen. Waar moeten we als samenleving alert op blijven bij het ontwikkelen en inzetten van toekomstige technologie? Wat vinden we wenselijk? Waar ligt de grens? Houdt technologie ons in de tang, of is het de mens die uiteindelijk de technologie aanstuurt?

Download de pdf

Hoe te gebruiken?

De film inspireert tot het reflecteren op de toekomst en is al met succes in diverse onderwijssituaties ingezet. De film duurt vijf minuten en is behalve in het onderwijs ook in te zetten in organisaties (zorginstellingen) of interactieve momenten van events gekoppeld aan de toekomst van werk. Diverse scenes zijn vanuit meerdere perspectieven te bekijken en bieden volop ruimte om gerichte vragen en/of thema’s aan te snijden.
We zijn bezig met het ontwikkelen van een lespakket rondom de film. Interesse?
Neem contact op met: Maaike Broos (broos@broosdoc.nl) of de NSvP (info@nsvp.nl)

Toepassingen & impact van technologie

In de film wordt verpleegster Anna Foster gescand op zorgzaamheid, vriendelijkheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. Alleen zorgzaam wordt groen… De computer meldt vervolgens dat Anna zich moet melden en dat patiëntencontact verboden is. Wat kan het doel zijn van deze scanner voor de zorginstelling in 2045? Heeft de scanner een positief of negatief effect? Op welke eigenschappen zouden we onszelf wel of niet moeten scannen en waarom?

Relatie Mens-Robot

In de film lijkt het erop dat de patiënt even geen contact meer wil met de menselijke verpleegsters. Kort hierna wordt hij benaderd door robot Chiron. Denk je dat de robot gestuurd is of is het toeval dat Chiron de patiënt tegenkwam op de gang? Zou de robot voorgeprogrammeerd zijn met informatie over de patiënt, of is Chiron ‘blanco’? Wat zijn mogelijke gevolgen van het opbouwen van een (gevoels)relatie met robots, voor de relaties die wij als mensen onderling met elkaar hebben?

Algoritme of mens?

Aan het eind van de film zien we dat verpleegster Anna met een soort elektroden-netje op haar hoofd naar beelden van een andere patiënt kijkt. Wat denk je dat dit betekent? Voerde Chiron het gesprek, of is het de verzorgende die eigenlijk het gesprek voert met de patiënt? Of bekijkt zij achteraf de informatie van de (voorgeprogrammeerde?) gesprekken tussen patiënt en robot? Zijn er nog andere mogelijkheden?

Ontstaan van de film

In film kan alles. We lieten de toekomst van werk niet daarom voorspellen, maar verbeelden - door jongeren zelf. In 2017 lanceerden de NSvP, FNV Jong en BROOSDOC-films een FilmChallenge voor jongeren: “Gezocht: (nog) niet bestaande beelden van werken in 2045.” Uit ruim vijftig inzendingen koos een jury winnaars in de categorieën verhaal, tech-prop en filmdecor. Dit resulteerde in een filmscript en uiteindelijk in de krachtige korte film Mens en Robot in 2045. De film is dus een product van jongeren voor jongeren.

FilmChallenge

Over de filmmaker

Maaike Broos van 'BROOSDOC & Antropologica films' is filmmaker en organistaie antropoloog en maakt voornamelijk documentaires. In organisaties gaat zij op zoek naar verhalen die een inspiratiebron vormen voor haar films. In 2016 nam zij deel aan de ‘Werkgroep Robotisering’, een initiatief van FNV Jong. In samenwerking met FNV jong en de NSvP heeft zij de FilmChallenge 2045 verder ontwikkeld. Als vervolg op de film ‘Mens en robot in 2045’ ontwikkelt zij een antropologische workshop voor kinderen en jongeren om hen anders te leren kijken naar technologie. Zie ook: http://broosdoc.nl/

Over de NSvP

De NSvP zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruitziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Door het verbinden van wetenschap en praktijk willen we een beweging stimuleren – De Omkering – die het werk aanpast aan de mens, in plaats van de mens aan het werk. We geven (financiële) ondersteuning aan initiatieven en zetten daartoe jaarlijks een challenge uit waar initiatiefnemers hun project kunnen indienen. De kennis en ervaring uit de projecten delen we in ons eigen Kenniscentrum innovatiefinwerk.nl.

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.