Mens en Robot in 2045

Een korte fictiefilm

The end of work as we know it? De koude adem van een robot in je nek of juist hand in hand met robots?

De geschiedenis leert dat technologie ons vaak overkomt, en we pas achteraf de gevolgen en impact van technologie op onze manier van leven en werken ondervinden. In de korte fictiefilm ‘Mens en Robot in 2045’ inspireren we de kijkers om na te denken over de impact van technologie op het werk.

Wat vinden we wenselijk, waar ligt de grens?

Video

HR-versie vertonen? Vraag deze dan kosteloos aan.

Doel

Het doel van de film is ons te laten nadenken over de impact van technologie en daar met elkaar over in gesprek te gaan. De film laat op verrassende wijze zien hoe technologie in 2045 verweven is in ons leven en werk. In de zorg is de inzet van robots inmiddels doodnormaal. Hoe ervaren we de zorg van een robot? Wat is de rol van de verzorgenden en verplegenden? Wat zijn mogelijke gevolgen van het opbouwen van een gevoelsrelatie met robots? En hoe zit het met onze privacy?

Verdiepende vragen

De film inspireert om de impact van technologie te begrijpen om vervolgens met elkaar hierover het gesprek aan te gaan. Ter inspiratie formuleerden we een aantal verdiepende vragen om dit gesprek op gang te brengen. Waar moeten we als samenleving alert op blijven bij het ontwikkelen en inzetten van toekomstige technologie? Wat vinden we wenselijk? Waar ligt de grens? Houdt technologie ons in de tang, of is het de mens die uiteindelijk de technologie aanstuurt?

Download de pdf

Hoe te gebruiken?

De film inspireert tot het reflecteren op de toekomst en is al met succes in diverse onderwijssituaties ingezet. De film duurt vijf minuten en is behalve in het onderwijs ook in te zetten in organisaties (zorginstellingen) of interactieve momenten van events gekoppeld aan de toekomst van werk. Diverse scenes zijn vanuit meerdere perspectieven te bekijken en bieden volop ruimte om gerichte vragen en/of thema’s aan te snijden.
We zijn bezig met het ontwikkelen van een lespakket rondom de film. Interesse?
Neem contact op met: Maaike Broos (broos@broosdoc.nl) of de NSvP (info@nsvp.nl)

Toepassingen & impact van technologie

In de film wordt verpleegster Anna Foster gescand op zorgzaamheid, vriendelijkheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. Alleen zorgzaam wordt groen… De computer meldt vervolgens dat Anna zich moet melden en dat patiëntencontact verboden is. Wat kan het doel zijn van deze scanner voor de zorginstelling in 2045? Heeft de scanner een positief of negatief effect? Op welke eigenschappen zouden we onszelf wel of niet moeten scannen en waarom?

Relatie Mens-Robot

In de film lijkt het erop dat de patiënt even geen contact meer wil met de menselijke verpleegsters. Kort hierna wordt hij benaderd door robot Chiron. Denk je dat de robot gestuurd is of is het toeval dat Chiron de patiënt tegenkwam op de gang? Zou de robot voorgeprogrammeerd zijn met informatie over de patiënt, of is Chiron ‘blanco’? Wat zijn mogelijke gevolgen van het opbouwen van een (gevoels)relatie met robots, voor de relaties die wij als mensen onderling met elkaar hebben?

Algoritme of mens?

Aan het eind van de film zien we dat verpleegster Anna met een soort elektroden-netje op haar hoofd naar beelden van een andere patiënt kijkt. Wat denk je dat dit betekent? Voerde Chiron het gesprek, of is het de verzorgende die eigenlijk het gesprek voert met de patiënt? Of bekijkt zij achteraf de informatie van de (voorgeprogrammeerde?) gesprekken tussen patiënt en robot? Zijn er nog andere mogelijkheden?

Ontstaan van de film

In film kan alles. We lieten de toekomst van werk niet daarom voorspellen, maar verbeelden - door jongeren zelf. In 2017 lanceerden de NSvP, FNV Jong en BROOSDOC-films een FilmChallenge voor jongeren: “Gezocht: (nog) niet bestaande beelden van werken in 2045.” Uit ruim vijftig inzendingen koos een jury winnaars in de categorieën verhaal, tech-prop en filmdecor. Dit resulteerde in een filmscript en uiteindelijk in de krachtige korte film Mens en Robot in 2045. De film is dus een product van jongeren voor jongeren.

FilmChallenge

Over de filmmaker

Maaike Broos van 'BROOSDOC & Antropologica films' is filmmaker en organistaie antropoloog en maakt voornamelijk documentaires. In organisaties gaat zij op zoek naar verhalen die een inspiratiebron vormen voor haar films. In 2016 nam zij deel aan de ‘Werkgroep Robotisering’, een initiatief van FNV Jong. In samenwerking met FNV jong en de NSvP heeft zij de FilmChallenge 2045 verder ontwikkeld. Als vervolg op de film ‘Mens en robot in 2045’ ontwikkelt zij een antropologische workshop voor kinderen en jongeren om hen anders te leren kijken naar technologie. Zie ook: http://broosdoc.nl/

Over de NSvP

De NSvP zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruitziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Door het verbinden van wetenschap en praktijk willen we een beweging stimuleren – De Omkering – die het werk aanpast aan de mens, in plaats van de mens aan het werk. We geven (financiële) ondersteuning aan initiatieven en zetten daartoe jaarlijks een challenge uit waar initiatiefnemers hun project kunnen indienen. De kennis en ervaring uit de projecten delen we in ons eigen Kenniscentrum innovatiefinwerk.nl.