Saniye Celik

Saniye Çelik is senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen. Het accent in haar huidige werk ligt op de relatie tussen overheid en burger, de veranderende politiek-bestuurlijke verhoudingen, publiek leiderschap en de competenties van bestuurders en volksvertegenwoordigers. Daarnaast is ze coach voor ambtenaren bij de politie, rijksoverheid, gemeenten en het hoger onderwijs. 
Saniye startte in 1992 bij de Nederlandse politie, waar ze ruim 17 jaar in zowel uniform- als adviserende functies heeft gewerkt. Haar baan bij de politie combineerde zij met die van onderzoeker aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ze heeft een interventiemethodiek ontwikkeld en trainingen gegeven die de samenwerking en effectiviteit van divers samengestelde politieteams bevorderen.
In 2009 is ze overgestapt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de coördinatie van het diversiteitsbeleid voor de publieke sector. Ze heeft er meegewerkt aan de decentralisaties van het sociaal domein naar gemeenten. In de 25 jaar dat Saniye in verschillende functies heeft gewerkt bij de overheid, heeft zij zich verdiept in vraagstukken die spelen binnen het publieke domein.
Haar proefschrift (2016, Universiteit Leiden) luidt "Sturen op verbinden. De business case van diversiteit voor publieke organisaties".

 

Publicaties

Saniye Çelik publiceerde een aantal artikelen, die hier te lezen zijn:

 

 

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons