Roel volgde een academische opleiding met specialisaties in de arbeid- & organisatiepsychologie. Zijn promotie had als centraal thema werk en leeftijd. Tijdens het merendeel van zijn loopbaan deed hij toegepast werk, eerst in een revalidatiecentrum en daarna bij TNO. Het (kunnen) werken was in de meeste projecten het thema van onderzoek. De laatste werkgever bood ruim 15 jaar een leerschool en broedplaats voor vele mooie projectoplossingen. De werkervaringen hebben mede vorm gegeven aan zijn competenties.

In zijn loopbaan heeft hij zich ontwikkeld als deskundig op het vlak van werkcompetenties, werkexpertise en talent. Dit stelt hem in staat scherpe analyses te maken, vaak op basis van testen zoals de Talent Motivatie Analyse. De afgelopen jaren heeft hij zich ingezet om excellente studenten van hogescholen (facilitair management) te coachen naar werk. Roel is gecertificeerd TMA-assessor wat hem in staat stelt om bedrijven en werknemers te adviseren over best passende matches. Daarnaast heeft hij vele jaren ervaring in groepstrainingen gericht op versterking van de competentiebeleving. Een benadering die voor werkgerelateerde veranderprocessen essentieel is.
Bijzondere kennis en ervaring heeft hij ten aanzien van de oudere werknemer, verandering in cognitie en informatieverwerking.

 

Publicaties

In zijn stuk Ontslag verwerken: persoonlijk leed en reputatieschade voorkomen, stelt Roel vragen rondom menswaardige ontslagprocedures. Wat kan de werkgever, de HR-afdeling doen om traumatische schade rond verlies van werk te beperken? Deze vraagstukken waren aanleiding voor het schrijven van het boek Lessen uit het Dal, omgaan met tegenslag.

Bijlage

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons