Guestworker

De Guestworker maakt de onzichtbare menselijke arbeidersklasse zichtbaar. Op platforms als Amazon Mechanical Turk (AMT) worden kleine taken tegen een microloon aangeboden die iedereen ter wereld met een computer kan oppakken - bijvoorbeeld het overtypen van ingescande kassabon of het invullen van een Captcha code. Op het eerste gezicht lijkt dit de ultieme inclusieve arbeidsmarkt, want niemand wordt uitgesloten. Maar deze platforms, die niets anders doen dan taken en ‘Turkers’ aan elkaar matchen, zorgen voor een ethische discussie over de aard, omstandigheden en gevolgen van deze nieuwe werkvorm. De Guestworker laat ons de feedbackloop tussen mens en machine zien. We zien real-time hoe het geautomatiseerde proces een opdracht verkoopt aan een menselijke werker die we slechts kunnen herkennen aan een IP-adres en het land van herkomst van de werker. Lees ook het verhaal over The Guestworker en AI's Dirty Little Secret.

Guestworker

Met Guestworker willen Merijn van Moll en Ruben van de Ven de onzichtbare arbeidersklasse in de 'black box' zichtbaar maken. De kijker ziet voor zijn ogen de digitale stift een figuur op een beeldscherm tekenen. Deze stift wordt daadwerkelijk in realtime door iemand ergens op de wereld aangestuurd, als onzichtbare werken van een betaalde micro-taak. Als de kijker dichter komt ziet deze een overzicht van alle werkers die hebben bijgedragen aan deze installatie, als de aftiteling van een film.

 

Te zien (geweest) op

Een of meer installaties zijn onder andere te zien geweest bij:
* Dutch Design Week 2021, tentoonstelling "Manifestations" (Eindhoven) * Brave New World Festival / Beyond Human 2019 (Naturalis, Leiden)
* OmkeerEvent 2019 “AI x Recruitment” (Metaal Kathedraal, Utrecht)
* ECP jaarcongres 2019 “De toekomst van de informatiesamenleving" (Fokker Terminal, Den Haag).

Ook op uw event?

Vragen over deze werken? Interesse in het tentoonstellen van één of meerdere installaties? Neem contact op met SETUP (info@setup.nl) of de NSvP (info@nsvp.nl).

Download de specificaties