Cranky

Het fictieve bedrijf Corpo is op zoek naar menselijk personeel. Nadat daar jarenlang al het werk werd gedaan door hoogwaardige robottechnologie, is besloten dat mensen weer onderdeel moeten gaan uitmaken van het arbeidsproces. Cranky is de recruit-a-tron die de mensen moet gaan aannemen. Cranky geeft de menselijke sollicitant een paar simpele opdrachten, zoals het vinden van een foute rekenkundige formule in een berg formules. Dit is een onmogelijke opdracht voor de mens, die liever op mens-eigen competenties beoordeeld zou worden. Cranky kan zich niet voorstellen wat een mens zou kunnen toevoegen in een arbeidsproces waarin alle menselijke intelligentie is vervangen door kunstmatige intelligentie...

Cranky

Ontwerpers Bas van Oerle, Thomas voor ‘t Hekke en schrijver Ewoud Kieft spelen met het idee van de kwantificeerbare mens in een installatie over de inclusieve arbeidsmarkt van de toekomst. Cranky de recruit-a-tron is illustratief voor de manier waarop we op dit moment naar AI en de toekomst van werk kijken. Hoewel een arbeidsmarkt volledig beheerst door machines tot de verbeelding spreekt, ligt de werkelijkheid genuanceerder. Lang niet alle menselijke kwaliteiten kun je kwantificeren en dataficeren, of meten met een algoritme.

Video

Te zien (geweest) op

Een of meer installaties zijn onder andere te zien geweest bij:
* Dutch Design Week 2021, tentoonstelling "Manifestations" (Eindhoven) * Brave New World Festival / Beyond Human 2019 (Naturalis, Leiden)
* OmkeerEvent 2019 “AI x Recruitment” (Metaal Kathedraal, Utrecht)
* ECP jaarcongres 2019 “De toekomst van de informatiesamenleving" (Fokker Terminal, Den Haag).

Ook op uw event?

Vragen over deze werken? Interesse in het tentoonstellen van één of meerdere installaties? Neem contact op met SETUP (info@setup.nl) of de NSvP (info@nsvp.nl).

Download de specificaties