De bijdrage van Nudging aan medewerkerontwikkeling

Waarom is het zo moeilijk voor medewerkers om te investeren in hun eigen toekomst? Waarom maakt men niet altijd optimaal gebruik van opleidingsmiddelen die voorhanden zijn? Welke belemmeringen in de context van werk staan formeel en informeel leren in de weg? Hoe kan HR beleid hierbij bewuster gebruik maken van kennis van menselijk gedrag?

Geïnteresseerd?

Kom 31 januari 2017 naar de NSvP werkconferentie waarbij gedragswetenschappers en organisaties samen optrekken in het formuleren van nieuwe wegen uit de employability-impasse! Wil je meer informatie zodra de locatie, tijden en het volledige programma bekend zijn? Stuur ons een mail via de knop hiernaast en wij houden je op de hoogte.

 

Aanleiding

De NSvP maakt zich als vermogensfonds sterk voor de groei en ontwikkeling van alle werkenden, en wil bruggen slaan tussen wetenschap en (HR) praktijk. Het stimuleren van opleiding en ontwikkeling van medewerkers is niet alleen een kwestie van genoeg financiële middelen en de juiste leermethode. Iets nieuws willen leren en doen, waar medewerkers ook écht voor gaan is geen simpel beleidsdoel voor organisaties. Het vraagt nogal wat van werknemers in de keuzes die ze daarvoor moeten maken en het gedrag dat hen aanzet tot het investeren in de eigen ontwikkeling en employability. Dat werkenden zelf actief investeren in hun eigen toekomst is zeker geen vanzelfsprekendheid. Maar wat zich uit als ogenschijnlijke onwil is vaak een mix van gedragsbelemmerende factoren in de context van werk die niet altijd zichtbaar zijn – noch voor werkgevers, noch voor werknemers. Met meer gedragsbewust HR beleid begrijp je als werkgever de obstakels van personeelsontwikkeling en weet je op goede wijze nieuwe invulling te geven aan bestaand employability-beleid. Leer beter de obstakels voor ontwikkeling begrijpen en welke steuntjes in de rug medewerkers kunnen aanzetten tot een andere houding en een actievere investering in de eigen toekomst.

 

OntwikkelNudges 

De basis hiervoor ligt in het benutten van behavioural insights en nudging-theorie, dat gebruik maakt van slimme beleidsexperimenten om te achterhalen waar medewerkers wel en niet van in de actiestand geraken. Wat helpt er nu echt? Wat zijn OntwikkelNudges die aantoonbaar werken en waarom? De bijdrage van Nudging aan medewerkerontwikkeling wil de NSvP in 2017 graag verder verkennen met HR professionals en gedragsexperts.

 

Spreker: Joanne Reinhard (Behavioural Insights Team)

Tijdens de werkconferentie zal een inleiding worden verzorgd door de Nederlandse Joanne Reinhard van het toonaangevende Behavioural Insights Team (BIT). Vanuit London heeft BIT op vele terreinen gedragskennis ingezet om beter werkend beleid te stimuleren. Joanne vertelt o.a. over haar ervaringen met Nudging in relatie tot leren en ontwikkeling.

 

NudgeChallenge 2017

Deze werkconferentie is de opmaat voor een NudgeChallenge in 2017 waarbij we gedragswetenschappers en (HR) beleidsmakers uitdagen om samen concrete beleidsexperimenten te ondernemen die helder maken (1) wat in bestaand HR-beleid medewerkers belemmert in hun ontwikkeling en (2) hoe gedragsbelemmeringen met behulp van gedragskennis en praktische ‘nudges’ kunnen worden aangepakt.

De NSvP NudgeChallenge kent twee fases. Een eerste ontwikkelfase waarin toegewerkt wordt naar zo interessant mogelijke Nudge-experimenten. De drie meest innovatieve voorstellen met een gedegen onderzoekscomponent winnen een subsidie van €10.000 ter ondersteuning van het experiment in de praktijk van een organisatie. Na de uitvoeringsfase wordt de eindprijs van €15.000 toegekend aan het Nudge-experiment dat de meest vernieuwende inzichten biedt in hoe we medewerkerontwikkeling beter kunnen stimuleren binnen organisaties van nu.

 

Onze focus

We zien hierbij ontwikkeling als een breed begrip wat kan gaan over het volgen van de juiste opleiding tot bijvoorbeeld het stimuleren van een andere ontwikkelhouding, feedbackgedrag of ondernemerschap. Het gaat daarbij niet over een nieuwe training of een nieuw HR programma, maar om slimme nudges, kleine aanpassingen in of toevoegingen aan bestaand (HR) beleid om het daarmee gedragsbewuster en effectiever te kunnen maken. Dat vraagt om een experimentele én praktijkgerichte houding van alle betrokkenen!

 

Verder lezen?

Download een recent artikel uit HR vakblad PW de Gids over hoe je kunt kijken naar gedragsbewuster HRM beleid. Waar gaat het over? Wat zien we al gebeuren? Welke vragen kun je jezelf stellen bij hoe we nu naar beleid kijken? Veel lees plezier en graag tot ziens op 31 januari 2017!

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons