Meer kleur als basis voor creativiteit

Niet zo lang geleden trof ik een geestige cartoon van een leidinggevende die zijn allochtone medewerker prijst met de opmerking: “Hij heeft van die leuke creatieve ideeën!” Deze cartoon sluit aan bij de opvatting dat culturele diversiteit kan bijdragen aan de creativiteit en innovatie van teams. Maar is dat ook echt zo?

Kleurrijk samenwerken

Saniye Celik ontwikkelde bij de politie een aanpak om verschillen tussen teamleden te benutten voor het oplossen van een organisatievraagstuk. Kenmerkend voor de aanpak is de koppeling met het primaire proces. Werken aan een inclusieve cultuur en tegelijk de vruchten plukken van diversiteit gaan hand in hand.

Ontwikkeling van het programma Caleidoscoop

In het kader van de NSvP-subsidieronde rond diversiteit wordt vanuit het instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid gewerkt aan ontwikkeling van het programma Caleidoscoop. Caleidoscoop is een driedaagse interventie die gericht is op het doorbreken van barrières rond diversiteit en het leren benutten van diversiteit bij creatieve processen.

Diversiteit: hoofd, hart en buik. Vijf vernieuwende interventies met aandacht voor dialoog en inclusie

De NSvP heeft vijf organisaties in de gelegenheid gesteld om een interventie uit te werken waarmee dicht op de huid van medewerkers gewerkt kan worden aan het hanteren van verschil. Uitgangspunt bij deze interventies is door dialoog te streven naar ‘inclusion’, zodat een situatie ontstaat waarbij verschillen tussen mensen worden gewaardeerd en benut.

Daniël Wigboldus over onbewuste associaties op de werkvloer

Diversity diversiteit

Al denken we nog zo goed bezig te zijn met diversiteitsbeleid, onbewuste vooroordelen kunnen de zaak zonder dat we dat in de gaten hebben vervelend dwarsbomen. Daniël Wigboldus, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, legt uit hoe dat werkt en wat we eraan kunnen doen.

Diversiteit als organisatieverandering

Mirea Raaijmakers promoveerde vorig jaar op het thema diversiteit als organisatieverandering. “In gesprekken over diversiteit met medewerkers en leidinggevenden viel het mij op dat de emoties steeds hoog opliepen. Bij ingrijpende organisatieveranderings-trajecten gebeurt hetzelfde. Dat bracht mij op het idee om theorieën vanuit de organisatiekunde en van diversiteitmanagement te combineren”.

Wanneer komt diversiteit tot bloei? Openheid en waardering

Diverse teams zijn succesvoller, zegt men. Toch wordt dat lang niet altijd zo ervaren, noch door organisaties, noch door leden van zulke teams. Hoe kunnen alle partijen de vruchten plukken van diversiteit? Onder welke omstandigheden komt diversiteit tot volle bloei? Kyra Luijters (29) promoveerde op dit onderwerp.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons