“Het begrip loondienst is niet van alle tijden”

Een interview met NSvP-directeur Sonia Sjollema over zelfsturing en employability door Loge21,de inspirerende leiderschapsloge van de 21e eeuw.  “Met zelfsturing, baanboetseren en intrapreneurship laad je de accu weer helemaal op”, zegt Sjollema in het interview. Ze vertelt over de kwaliteit in arbeidsrelaties die steeds belangrijker wordt nu we meer naar zelfbeschikking, zelfsturing en flexibele arbeidsrelaties gaan.

Leren omgaan met tijdsdruk in de zorg

In een experiment als vervolg op een promotieonderzoek naar tijdsbeleving en werkdruk inde zorg, verzorgt Artemea een leertraject dat zorgmedewerkers helpt om minder last te hebben van tijdsdruk. Zij worden zich met behulp van praktijkreflectie en oefeningen bewust van hun eigen invloed. Tijdvreters worden opgeruimd in dit Action Learning-traject.

Laagdrempelige Loopbaancoaches

Job crafting is een mooi instrument bij loopbaan-ontwikkeling, maar wie moet het initiatief nemen? Werkgevers roepen al gauw argwaan en onrust op, zeker bij laaggeschoolde werknemers.

Het kan anders, bewijst FNV Bondgenoten. In 2009 werd een loopbaanproject gestart, waarin job crafting een extra dimensie kreeg. Kaderleden worden bij de bond tot loopbaanconsulent opgeleid en geven hiermee niet alleen hun eigen carrière een nieuwe impuls, maar ook die van collega’s.

Impressie job crafting-seminar Scherp in Werk 3 april

Job craften verbetert relatie werknemer en leidinggevende. Dat stelde Jan de Jonge in zijn inleiding, hoogleraar A&O-psychologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. En adviseerde hij: vervang het woord Human Resource Management door Human Partnership Management. Hij sprak tijdens het symposium Scherp in Werk van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Thema’s van het symposium waren arbeidsmotivatie in het algemeen en job craften in het bijzonder.

Zelfsturing bij SCA: vrijheid geeft verantwoordelijkheid

Zelfsturing was bij de SCA Group, producent van onder meer Tena en Libresse, de basis voor een opmerkelijke wederopstanding. Alle medewerkers zijn inmiddels de verpersoonlijking van deze manier van werken. Grote betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid, lange dienstverbanden en veel ruimte voor opleiding en scholing zijn belangrijke kenmerken van de organisatiecultuur. SCA HR-manager Diny Leppers en comunicatiemanager Gertie Eikenaar schreven er een eerlijk boek over.

De Werkvloer Centraal

Medewerkers in de ouderenzorg voelen zich vaak tekortschieten, omdat ze niet de zorg kunnen bieden die ze zouden willen. Ze hebben steeds minder tijd, terwijl er steeds meer van ze wordt verwacht. De zorg wordt steeds zwaarder, terwijl het opleidingsniveau in de sector daalt.

Individuele afspraken snel schimmig zonder open communicatie

Denise Rousseau maakt zich hard voor I-deals, maar waarschuwt: I-deal wordt shady deal als goede communicatie ontbreekt. De Amerikaanse topwetenschappers Mel Fugate van de Cox School of Business in Dallas en Denise Rousseau van de Carnegie Mellon University in Pittsburgh waren deze zomer in Nederland.

Zelfsturing en de kip met de gouden eieren

gouden ei

In gesprekken over zelfsturing in loopbaanontwikkeling valt het mij op dat vaak gedacht wordt dat niet iedereen in staat is tot zelfsturing en ook niet iedereen daar behoefte aan zou hebben. De vraag hoe het komt dat zelfsturing in organisaties geen vanzelfsprekendheid is zou ik willen beantwoorden aan de hand van drie begrippen en benaderingen uit de psychologie: de theorie X en theorie Y van Mc Gregor, Learned helplessness en Selffulfilling proficy.

Scherp in werk

Sonia Sjollema

Loopbaanontwikkeling hoeft niet altijd gericht te zijn op de overstap van de ene baan naar de andere. Juist door gebruik te maken van de ontwikkelingsmogelijkheden in een en dezelfde baan kunnen medewerkers zich blijven ontwikkelen. De vraag voor organisaites en medewerkes wordt dan: Hoe blijf je scherp in je werk? 

Werkervaring

Karel Soudijn

Omdat ik zonder rijbewijs door het leven ga, zit ik vaak in de bus. Daar hoor je nog eens wat, zoals: ‘Wat deed jij met je ex-vriendin?’ (Elk antwoord op deze vraag is fout.) Of er valt een belangrijke telefonische mededeling te beluisteren: ‘Ik zit nu in de bus.’

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons