Boetseer je Baan

"Boetseer je baan. Het werk anders doen." is de kop van het artikel dat Anne Gouweloos schreef over job crafting voor de Gids voor Personeelsmanagement. "Met job crafting – een soort boetseren van je eigen baan – kan iedereen zijn werk interessanter, uitdagender en leuker maken. HRM’ers in den lande doen er proeven mee. Door zelf kleine veranderingen in functietaken aan te brengen, werkt iemand aan duurzame inzetbaarheid. Ook kan men meer bevlogen raken van zijn werk", gaat het artikel verder. 

NCSI onderzoekt specifieke kenmerken van oudere werknemers

Was u vaker tevreden over het advies van een oudere huisarts dan van een jongere? Of is het net andersom? En hoe zit dat met verkopers, politieagenten of een verzorgende? En als leeftijd verschil maakt, door welke kwaliteiten komt dat dan? In een internetpeiling gaven 687 respondenten hun mening over de invloed van leeftijd op hoe beroepsbeoefenaren worden ervaren.

'Het eindspel'

Het eindspel

Dreigende onbetaalbaarheid van de massale vervroegde uittreding en bezorgdheid over de vergrijzing van de beroepsbevolking hebben de afgelopen jaren een einde gemaakt aan vrijwel alle VUT-regelingen. De arbeidsparticipatie van ouderen moest omhoog om dreigende tekorten op de arbeidsmarkt te voorkomen en vergrijzingsgerelateerde overheidsuitgaven te kunnen blijven financieren.

Vooruitkijken doet langer doorwerken

Ouderen die anticiperen op veranderingen in het bedrijf en in hun vakgebied gaan later met pensioen dan werknemers die dat niet doen. Dat blijkt uit onderzoek dat Renze van Vuuren deed voor zijn masterscriptie voor de studie Arbeids- en Organisatiepsychologie.

Motiveren van oudere werknemers van 'Ik stop' naar 'Ik ga nog even door'.

Werknemers zullen steeds langer moeten doorwerken om de economische gevolgen van de vergrijzing van de babyboomgeneratie en de ontgroening van de arbeidspopulatie op te kunnen vangen. Recente kabinetsvoorstellen hebben als doel de pensioensgerechtigde leeftijd te verhogen. Maar hoe motiveer je die ouderen?

Loopbaanontwikkeling bij de brandweer: antwoord op afschaffen functioneel leeftijdsontslag

Loopbaanontwikkeling bij de brandweer

Voormalig burgemeester Job Cohen zette in Amsterdam het leger in om de brandveiligheid te waarborgen. Zo hoog liepen de gemoederen op tijdens protesten tegen de afschaffing van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij 55 jaar bij de brandweer. Uiteindelijk sloten de sociale partners toch een akkoord: iedere brandweerman of vrouw moet na 20 jaar repressieve dienst doorstromen naar een minder bezwarende functie.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons