Over-leven in een veranderende organisatie - Louise Boelens (2013)

Louise Boelens

Hoe vergaat het oudere professionals die langdurig bij een organisatie werken? In Tijdschrift voor HRM een artikel van Louise Boelens op basis van 15 interviews met professionals rond de 60 jr bij Reclassering Nederland. Opvallend was dat de meeste geïnterviewden op het eerste gezicht goed functioneren, maar dat ze, vooral degenen die met cliënten werken, toch 'aan het overleven' zijn. Ze worstelen met hun motivatie. De verhouding tussen de ouder wordende professional en de organisatie is 'precair' is.

Een leven lang inzetbaar? - Annet de Lange, Beatrice van der Heijden (2014)

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? Dit handboek, dat de BA&O-publicatieprijs 2014 won, helpt werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen verder op weg met het doorgronden van het thema. Het geeft onder meer een overzicht van wat er bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid.

In het boek wordt stilgestaan bij onderwerpen, als:

Discussie over demotie en productiviteit van oudere werknemer: vooroordelen en stereotypering?

Als we kijken naar de discussie rondom de demotie-plannen van Cap Gemini, zien we in krantenkoppen en webartikelen heel wat uitspraken over oudere werknemers en productiviteit voorbij komen.  NSvP-expert Peter Dona, gaat op onderzoek uit: zijn deze uitspraken gebaseerd op feiten of op stereotypering? En hebben we het wel over de juiste kwestie?

Langer gemotiveerd aan het werk met een ruimer doorwerkperspectief?

Werkgevers zijn steeds meer op zoek naar manieren en interventies om zowel jonger als ouder personeel inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. In het project 'Langer gemotiveerd aan het werk' zijn studies gedaan naar drie tijdsverruimende methodieken om ouderen meer doorwerkperspectief te bieden: een doorwerk-workshop, doorwerken als 65plusser via een uitzendbureau en het lezen van een tijdsverruimend scenario. De tijdsverruimende handvaten bleken niet genoeg om tot succesvol doorwerken te komen. Succesvol doorwerken vergt namelijk ondersteuning en visie op het werk.

Demotie: gewenste effecten blijven vaak uit...

Er is een groeiend geloof in de positieve effecten van demotie, zowel voor de medewerker die niet langer op zijn tenen hoeft te lopen, als voor de werkgever die minder loonkosten kwijt is. Het lijkt daarmee een aangeprezen middel te worden om arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen. Maar is met job crafting en I-deals voor alle medewerkers niet veel meer te bereiken?

1e leernetwerkbijeenkomst: Combinatiebanen

Op 29 november 2012 kwamen experts uit wetenschap en praktijk in het leernetwerk Job Engineering bij elkaar om de kansen en keerzijdes van het combineren van meerdere banen te bediscussiëren. Ongeveer een half miljoen Nederlandse werknemers combineren reeds 2 of meer banen. Wat betekent dat mogelijk voor hun duurzame inzetbaarheid? Kan het kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt weerbaarder maken? Wat gebeurt er al?

SER advies gezond- en veilig werken

Een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken is nodig om te bereiken dat werkenden duurzaam en productief inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Preventie is daarvoor cruciaal: voorkomen moet worden dat mensen door hun werk of arbeidsomstandigheden gezondheidsschade oplopen en daardoor uitvallen. 

Oudere werknemer ten onrechte als kind behandeld

Oudere werknemers worden in Nederland te vaak behandeld als een kind en als slachtoffer. Dat stelt Ronald de Leij, bestuurslid NSvP en adviseur van werkgeversvereniging AWVN.

Juist oudere werknemers willen maatwerk

‘We denken altijd dat alleen de generatie Y ‘anders’ wil werken, maar het zijn juist de ouderen die op zoek zijn naar maatwerk. Zij laten zich niet meer zo gemakkelijk in een keurslijf van een organisatie drukken.’Dat stelt Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar Employablity in werkrelaties aan de UvA. ‘Juist de babyboomers en generatie X zoeken naar mogelijkheden het werk zo in te richten dat het precies bij hen past.’

'Kalenderleeftijd slechte voorspeller inzetbaarheid'

Hoe komt het dat sommige mensen enthousiast, fit en gemotiveerd gewoon doorwerken tot ver na hun pensioen en anderen het liefst op hun 55ste al stoppen? Dr. Annet de Lange, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, doet onderzoek naar  wat ouder wordende werknemers uitdaagt om duurzaam inzetbaar te blijven. Dat doet ze in allerlei grote en kleine organisaties, bij een uitzendbureau voor 65-plussers en in een laboratorium.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons