Vacatures en mogelijkheden bij de NSvP:


 

 

Ben jij geïnteresseerd in maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
en de invloed hiervan op inclusie & de waarde van werk?

Heb je oog voor innovaties op het vlak van mens & organisaties en heb je een achtergrond in bijv. HRM, A&O psychologie, sociale wetenschappen, bestuurskunde… ? En wil je actuele kennis over mens & werk breder onder de aandacht brengen?

Dan ben jij de student die wij zoeken!

 

Wat doet het Studenten Talenten Team? De twee stagiairs werken samen met de medewerkers van de NSvP aan verdieping van het jaarthema Werken in Algemeen Belang. Op een krappe arbeidsmarkt dreigen sectoren als zorg en onderwijs het onderspit te delven, terwijl deze sectoren voor ons allemaal van vitaal belang zijn. Hoe voeren we het gesprek over waar we onze schaarse arbeidscapaciteit willen inzetten? Wat zijn innovatieve oplossingen om mensen uit andere sectoren te laten bijdragen aan vitale sectoren? Hoe definiëren jongeren, werkenden en werkzoekenden het algemeen belang?
De stagiairs verbinden theorie en praktijk, inventariseren best practices, analyseren bestaande wetenschappelijke onderzoeken, interviewen praktijkprofessionals, denken mee in diverse oplossingsrichtingen, schrijven nieuwsberichten en korte artikelen voor het kenniscentrum en leveren een bijdrage aan verschillende media uitingen. 

 

Wanneer? De stageperiode loopt van februari 2023 (in overleg eerder of later), duurt 4 á 6 maanden en wordt in deeltijd uitgevoerd. Je ontvangt een stagevergoeding van € 350,- br/mnd. Als stagiair bij de NSvP ben je onderdeel van een gezellig klein team dat op flexibele plekken en dagen werkt. Zo kun je je studie goed combineren met je stage en de stage de invulling geven die jij wilt. Bij de NSvP kijken we samen wat jouw talenten zijn en hoe we die kunnen benutten en ontwikkelen. 

 

Bekijk onze volledige stage-oproep >> 

Mail CV en motivatie naar Sonia Sjollema via info@nsvp.nl en wie weet word jij een van de nieuwe stagiairs in ons Studenten TalentenTeam! 


 

Je skills als PhD-onderzoeker eens heel anders inzetten?

Draag bij aan de toekomst van werk met een PhD-innovatiebeurs van €5.000

 

 

De NSvP draagt de verbinding tussen wetenschap en praktijk een warm hart toe. Als kenniscentrum en vermogensfonds stimuleren we al geruime tijd innovatieve projecten waarin wetenschappelijke kennis wordt toegepast in de (HR-)praktijk. Of: actieonderzoek waarin juist de praktijk de wetenschap verrijkt met nieuwe vraagstellingen en zienswijzen. In de vorm van jaarlijkse challenges dagen we partijen uit om concreet en bewezen bij te dragen aan een toekomst van werk die aansluit bij de waarden en motivatie van alle deelnemers op de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst. Met de David van Lennep Scriptieprijs belonen we elk jaar jong academisch talent op het gebied van A&O psychologie en HRM.

Vergroot maatschappelijke waarde van je PhD-onderzoek

Om innovatie in werk verder te stimuleren richten we ons tot PhD’s in de A&O psychologie en HRM-verwante studies. Als ergens hard gewerkt wordt aan de laatste wetenschappelijke inzichten dan is het wel in de diverse PhD trajecten die momenteel lopen. Waar het einddoel van een mooi proefschrift voltooien natuurlijk het belangrijkste is, wil de NSvP PhD-onderzoekers de gelegenheid bieden om zich ook op een andere manier bezig te houden met kennisontwikkeling en kennistoepassing met een (nog) bredere maatschappelijke waarde.
 

Innovatief in Werk PhD-beurs

De NSvP heeft daarvoor de Innovatief in Werk PhD beurs in het leven geroepen. PhD’s kunnen individueel, maar ook als duo een aanvraag indienen voor een subsidiebedrag van € 5.000 per aanvraag. Ter indicatie: dat komt qua inspanning neer op ongeveer 45-50 dagen over een maximale periode van 15 maanden - lopend van 1 april 2023 tot (op zijn laatst) 1 juli 2024. Het moet in die tijd in je planning passen. Je mag ook je voorstel indienen ook al valt de verdediging van je proefschrift eerder dan 1 juli 2024.

De aanvraag steekt in op de valorisatie en maatschappelijke waarde-creatie van je proefschrift-onderzoek. We ontvangen graag de innovatieve voorstellen vanuit jou als PhD zelf (of als duo), om het academische werk dat verricht wordt ook meer zichtbaar en toepasbaar te maken in welke vorm dan ook. De beurs wordt dus verstrekt en uitgekeerd op persoonlijke titel.
 

Hoe dien je een aanvraag in?

Schrijf een kort voorstel met daarin je motivatie en jouw/jullie ideeën bij de besteding van de beurs (max 3 A4tjes). Ga in ieder geval in op punten zoals de relevante kennis uit je PhD traject, de voorgestelde innovatie, hoe je tussentijds reflecteert en wat de hoofdactiviteiten zullen zijn. Denk dan aan: 

  • Kennis: Welke wetenschappelijk nieuwe kennis opgedaan tijdens je PhD traject moet verder richting de praktijk worden gebracht en waarom? Welk probleem lost het op?
  • Innovatie: Hoe verpak en activeer je die kennis, zodat de organisaties, instanties, individuen etc., ook baat hebben van de kennis, omdat deze toepasbaar is gemaakt. Kortom: hoe maak je de kennis toepasbaar in welke vorm van innovatie (prototype, product, aanpak, digitale applicatie etc.)?
  • Reflectie: Hoe reflecteer je daarbij in interactie met de belanghebbenden in de praktijk op de bruikbaarheid en relevantie van je wetenschappelijke inzichten? 
  • Activiteiten: Welke hoofdactiviteiten staan centraal in je project tussen 1 april 2023 – 1 juli 2024?

Voeg apart van het voorstel ook je CV toe. 
 

Voertaal Nederlands

De voertaal van deze oproep, je voorstel en uitkomsten/opbrengsten is Nederlands – ook al weten we dat er veel internationale PhD’s zijn. Dat is een beperking van deze beurs, maar we zijn als stichting georiënteerd op het Nederlandse taalgebied. Het kan wel in duo, waarin een persoon het Nederlands machtig is en de ander niet
 

Deadline 

De NSvP ziet heel erg uit naar je voorstel! Deadline voor je aanvraag is maandag 13 februari 2023, 9.00 uur. Daarna zal het bestuur van de NSvP de inzendingen beoordelen en maximaal twee beurzen honoreren. Dit zal in maart 2023 bekend worden gemaakt.  Mocht je nog vragen vooraf hebben, stuur dan gerust een mail naar Luc Dorenbosch, luc@nsvp.nl.

Benieuwd naar eerdere toekenningen van deze PhD-beurs? Op deze pagina staan de eerdere bursalen bij elkaar.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons