David van Lennep ScriptieprijsJaarlijks wordt de David van Lennep Scriptieprijs uitgereikt aan drie jonge gedragswetenschappers. Het gaat om een prestigieuze prijs die wordt toegekend voor uitzonderlijk goede doctoraalscripties op het gebied van de psychologie van arbeid en organisatie. De prijs is een van de middelen waarmee de NSvP de ontwikkeling en toepassing van de psychologie op het terrein van arbeid, beroep en organisatie wil bevorderen. Voor de scriptieschrijvers, die in het begin van hun carrière staan, is de prijs een aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan en zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied. De prijs bedraagt 3500 euro voor elke prijswinnaar. De universitair begeleiders strijden vooral om de eer. De sectie die de student heeft begeleid, krijgt echter ook een financiële beloning van 1500 euro.

Nominaties
Per vakgroep kunnen maximaal drie scripties genomineerd worden. De indiening geschiedt door de verantwoordelijke hoogleraar, die in een begeleidend schrijven de nominatie(s) motiveert. Het indienen van scripties kan jaarlijks tot uiterlijk 30 oktober bij de NSvP. In aanmerking komen scripties die in het daaraan voorafgaande studiejaar (september – september) zijn geschreven.

De NSvP ontvangt de genomineerde scripties met de begeleidende motivatie zowel digitaal (info@nsvp.nl) als in papieren versie, in viervoud. Een onafhankelijke jury beoordeelt de scripties.

Bekijk de nominaties van 2016 (uitreiking in juni 2017)

Bekijk de nominaties van 2015 (uitgereikt in juni 2016)

Bekijk de nominaties van 2014 (uitgereikt in maart 2015)

Bekijk de nominaties van 2013

Bekijk de nominaties van 2012

Bekijk de nominaties van 2011

Bekijk de nominaties van 2010

Winnende universiteiten
Overzicht van de universiteiten met aantal scriptieprijswinnaars tot nu toe

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons