Creatief at Work 8

Wat maakt een persoon een geniale wetenschapper of briljante uitvinder? Een doelbewust proces? Of intuïtie? Om te onderzoeken wat kan verklaren hoe wetenschappelijke creativiteit tot stand komt, is nagegaan hoe de wetenschappelijke carrières van zo’n tweeduizend briljante wetenschappers en uitvinders eruit hebben gezien.

Vaak vindt leren, zoals wij het kennen, formeel plaats, in een cursus op opleiding, toch kan juist het informeel leren op de werkvloer veel bijdragen aan de ontwikkeling van werkenden. Naast dat de juiste vorm van leren (formeel of informeel) moet aansluiten bij de behoeften van werkenden, is het belangrijk om je als werkgever bewust te zijn van systematische denkfouten en overtuigingen die het leren kunnen belemmeren. Verschillende nudges (duwtjes in de goede richting) kunnen deze belemmeringen weghalen zodat er een optimale leeromgeving op het werk ontstaat.

Tijdens het OmkeerEvent op 15 juni a.s. zal het winnende team van de NudgeChallenge bekend worden gemaakt, maar waar zijn onze NudgeTeams eigenlijk de afgelopen tijd mee bezig geweest?

Veel werkenden lijken moeilijk te porren om te investeren in hun eigen toekomst en employability - ondanks de vaak goede bedoelingen van de werkgever. Veel organisaties hebben HR-beleid om werkenden te stimuleren om zich te ontwikkelen, maar in de praktijk komt het vaak moeilijk van de grond. Dan concluderen we al snel dat dit ligt aan de motivatie van de werknemers, terwijl er ook belemmeringen in de werkomgeving zijn die leren en ontwikkelen in de weg staan. Nudges of kleine ‘duwtjes’ in de goede richting, kunnen gedrag(keuzes) aantrekkelijker of makkelijker maken.

Creatief At Work week 7

Ook met stug volhouden kan je tot nieuwe, creatieve inzichten komen. Wat er tijdens zo’n persistent proces eigenlijk gebeurt, is dat mensen stap voor stap door de brij van mogelijkheden, ideeën en oplossingen heengaan. Het persistente brein is als een fietser – hij komt vooruit, stug doortrappend door weer en wind, en ziet onderweg veel details die hem op ideeën kunnen brengen.

Een verslag van de SER bijeenkomst Nationale Skills Strategie

“Een leercultuur is essentieel voor individueel en nationaal succes”.

Dit artikel biedt een kijkje in de keuken hoe theorie en praktijk gekoppeld kunnen worden om effectieve nudges op de werkvloer te ontwerpen. Esther Roelofs en Simone Leenders van consultancybureau WorkWire vertellen hoe zij Workplace Nudges creëren - zij zetten deze nudges in om medewerkers op een positieve wijze aan te zetten tot een nieuwe manier van werken. 

Creativiteit At Work - Stemming

De stemming waarin mensen verkeren blijkt ook belangrijk te zijn voor creativiteit. Steeds weer blijkt dat mensen in een opgewekte, vrolijke stemming flexibeler denken, en daardoor creatief zijn. Ze zijn creatiever dan mensen in een meer neutrale stemming, maar niet creatiever dan boze of bange mensen. 

Creatief At Work week 4

Een goede manier om tot creatieve inzichten en oplossingen te komen is door flexibel te denken. Daarmee wordt bedoeld dat je buiten de gebaande paden treedt, dat je ogenschijnlijk irrelevante informatie en prikkels niet weg filtert maar juist toelaat, en dat je gedachten de vrije loop laat en breed laat uitwaaieren. Het flexibele brein is als een helikopter: snel, wendbaar en in staat om ver te kijken.
 

nudgelab april 2017

Op 7 april vond het Nudgelab plaats in het 19e eeuwse kerkpand van Zaalverhuur7 te Utrecht. De verschillende deelnemende nudge teams kwamen hier bijeen om hun voorstel voor de, door hun ontworpen, Ontwikkelnudge verder uit te werken. Zij kregen de kans om hun initiatieven aan te scherpen en verder te ontwikkelen onder begeleiding van Joanne Reinhard van het Behavioural Insights Team.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons