Beatrice van der Heijden

Hoe zorg je dat werknemers waarde toevoegen voor hun werkgevers en tegelijk met plezier en in goede gezondheid werken? Dat vraagt Beatrice van der Heijden, hoogleraar Business Administration, in het bijzonder Strategic Human Resource Management, zich bij elk onderzoek opnieuw af. Sinds 1 april is Beatrice van der Heijden in functie als hoogleraar Strategisch HRM. Harry Perrée interviewde haar voor FM Quarterly. In het interview wordt teruggekeken op haar activiteiten in de afgelopen jaren en haar voornemens als nieuwe vakgroepvoorzitter.

Al de veertig gepasseerd en uw baas gaat beoordelen wat uw toekomstige inzetbaarheid is? Dan mag u hopen dat uw baas ook 40-plus is. Een jonge baas heeft namelijk een veel ongunstiger beeld van de inzetbaarheid (in jargon: employability) van oudere werknemers dan een oudere baas. Dat blijkt uit actueel onderzoek van de kersverse hoogleraar Beatrice van der Heijden, die de Maastricht School of Management en de Open Universiteit Nederland verruilde voor de Radboud Universiteit Nijmegen.

De uitkomsten van haar onderzoek vindt Van der Heijden "heel zorgwekkend. Je ziet dat als mensen meer interactie hebben, het leeftijdseffect minder wordt. Maar heel veel leidinggevenden zijn te weinig in contact met hun ondergeschikten om betrouwbaar en valide over hun expertise te kunnen oordelen. Dat geldt vooral voor hogeropgeleiden, vaak specialisten die solitair werken. Als je iemands werk minder goed kunt beoordelen, laat je je eerder leiden door stereotypen, bijvoorbeeld op grond van leeftijd."

In Nijmegen zet Van der Heijden het onderzoek voort dat ze in Maastricht en Heerlen opstartte. Als vakgroepvoorzitter gaat ze het onderzoek sturen en wil ze voor meer synergie zorgen. Daarnaast vindt de Radboud Universiteit internationalisering belangrijk. "Dat vind ik boeiend, omdat ik zelf met mijn onderzoek veelal internationaal bezig ben."

"Ik wil me bezighouden met hoe je ervoor kunt zorgen dat je mensen met plezier en gezondheid, zowel fysiek als psychologisch, tot hun pensioenleeftijd aan het werk kunt houden. En dan op zo'n manier dat ze toegevoegde waarde voor hun organisatie hebben, en zichzelf blijven ontplooien. Dat kan vooral als je datgene doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Want als je iets leuk vindt, dan ben je ook bereid er meer tijd in te steken en ontwikkel je meer expertise."
De nieuwe hoogleraar neemt promovendi van haar vorige werkgevers mee. "Ik heb nu bijvoorbeeld een promovenda uit Egypte die onderzoek doet naar competenties van diplomaten in Egypte en Bahrein. Wij willen een competentieprofiel maken: wat zijn hun belangrijkste competenties om employability en loopbaansucces te garanderen?"

Verder buigt Van der Heijden, die met haar werk de kloof tussen wetenschap en de praktijk hoopt te verkleinen, over het 'psychologisch contract'. "Vaak zijn werkgevers bang dat als ze investeren in werknemers, deze interessant worden voor de concurrent. Maar juist door in werknemers te investeren, blijven ze bij je, zo blijkt. Dat heet de employability-paradox. Het vreemde is dat in jongeren juist meer geïnvesteerd wordt, terwijl die juist eerder vertrekken naar een andere werkgever. De oudere werkgever is dus loyaler."

De laatste jaren is het onderzoek naar Strategic Human Resource Management veranderd, constateert ze. "Vroeger deden sommigen vooral onderzoek naar de organisatie en anderen naar individuen. Nu wordt dat gelukkig steeds meer geïntegreerd en wordt ook gekeken naar de voorspellende waarde van individueel succes op organisatiesucces." Verder verheugt het haar dat de aanpak integraler wordt: zo werken economen, psychologen, managementwetenschappers, sociologen en onderwijskundigen vaker samen. "Dat is een heel goede ontwikkeling. Niet alleen de productiviteit is een factor, maar ook het welzijn van mensen. Een organisatie kan niet zonder mensen floreren."

Voor het hele artikel zie:  http://www.ru.nl/bedrijfskunde/koppeling/plezier_in_het_werk/

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons