‘Skillspaspoort wenselijk en kansrijk, maar nog veel haken en ogen’

mensen skills groepen

‘Skillspaspoort wenselijk en kansrijk, maar nog veel haken en ogen’

Het skillspaspoort kan een nuttig instrument zijn om inzichtelijk te maken wat mensen (zouden moeten) kennen, kunnen en willen in bepaalde banen. Zo’n paspoort moet dan wel voldoen aan een aantal randvoorwaarden en krijgt pas publieke waarde als werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen het daadwerkelijk erkennen en gebruiken. Hafid Ballafkih, projectleider van ‘Vrij reizen over de arbeidsmarkt’, vertelt over de kansen en bedreigingen en wat het wel of niet oplost in relatie tot menswaardig werk. “We moeten de mens terugbrengen in het werk.”

Vijf praktijkinzichten om een leven lang ontwikkelen te laten werken

Klas School leren

Vijf praktijkinzichten om een leven lang ontwikkelen te laten werken

Martine Maes (interventiekundige en begeleider van leer- en veranderprocessen) deelt inzichten uit haar praktijk rondom leren, ontwikkelen en veranderen in organisaties. Ze zet er vijf op een rij: Ontwikkelen ≠ opleiding volgen, eigen regie moet je leren, bewustwording en anders organiseren, samen blijvend ontwikkelen, anders kijken als iets niet werkt.

Whitepaper: Met juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op

Whitepaper Walma vd Molen - Kirschner

Whitepaper: Met juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op

Volgens Juliette Walma van der Molen en Paul Kirschner is het tijd voor een fundamenteel debat over de vraag waarom er meer aandacht moet komen voor toekomstbestendig leren (awareness) en hoe die verandering tot stand kan komen. Veel energie gaat verloren in de discussie over wat wel of niet tot 21e-eeuwse vaardigheden moet worden gerekend. Hun whitepaper “Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op”, uitgegeven door de NSvP, levert belangrijke inzichten over toekomstbestendig leren.

Wat is nodig voor inclusieve benadering van LLO?

Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt 2019

Wat is nodig voor inclusieve benadering van LLO?

Wat is er nodig voor een inclusieve benadering van Leven Lang Ontwikkelen? Niet iedereen leert even makkelijk en niet iedereen is in de gelegenheid om te leren. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de investering in opleiding en ontwikkeling scheef is verdeeld. Hoe werken onderwijs en praktijk samen om informeel leren en on the job training te verbeteren? Hoe maken we leren en ontwikkelen aantrekkelijk en toegankelijk voor alle werkenden? Een weergave van de resultaten uit de werksessie van de Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt.

Wie werkt in de 21e eeuw, leert een leven lang

Crossing Educational Borders Vincent Wiegel Cuperus

Wie werkt in de 21e eeuw, leert een leven lang

Uitsluitend klassikaal onderwijs is Vincent Wiegel een doorn in het oog. 'Talent lek zo weg'. En het opleidingscurriculum zou flexibel moeten zijn. 'Maar het huidige systeem met al zijn regels kan dat niet bijbenen.’ Daarom Crossing Educational Borders, waar de schotten tussen theorie en praktijk, tussen school en werk én tussen middelbaar en hoger onderwijs verdwijnen. Een interview.

5 vragen over Leven Lang Leren

leven lang leren

5 vragen over Leven Lang Leren

Veel belangrijke vragen worden niet gesteld als het om Leven Lang Leren gaat en zouden wel gesteld moeten worden. De NSvP heeft zich over het thema Leven Lang Leren gebogen, vooral om inzicht te krijgen in impliciete uitgangspunten die eigenlijk eens bevraagd moeten worden om verder te komen. We kwamen tot een top vijf van niet of te weinig gestelde vragen - en formuleerden uitgangspunten voor een vernieuwende aanpak van een leven lang leren en ontwikkelen.

Wie draagt bij aan een Leven Lang Ontwikkelen?

LLO interactieve tool

Wie draagt bij aan een Leven Lang Ontwikkelen?

Hoewel een Leven Lang Ontwikkelen betrekking heeft op het individu betekent dit niet dat LLO uitsluitend een individuele verantwoordelijkheid is. Werkgevers, onderwijs- en overheidsinstellingen spelen een essentiële rol (financiering, beleidsvorming, uitvoering). Onderzoekers Marian Thunnissen, Mariëlle Rosendaal en Ellen Koop-Spoor brachten het LLO-speelveld met de verschillende actoren en spelers in kaart via een interactieve digitale tool voor werkgevers. Daarnaast ontwikkelden ze een invulkaart voor beleidsmakers bij onderwijs, overheid en intermediaire organisaties.

Vandaag denken aan morgen: LLO in de praktijk

leren en ontwikkelen

Vandaag denken aan morgen: LLO in de praktijk

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) richt zich op het stimuleren van een actieve houding ten opzichte van leren en ontwikkelen: van ‘repareren’ naar ‘vooruitkijken’ met als doel ervoor te zorgen dat mensen ‘vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt’. Vanuit een arbeidsmarktperspectief kan een proactieve inzet op ontwikkeling voorkomen dat mensen werkloos worden of uitvallen door veranderingen in het werk en verschuivingen op de arbeidsmarkt. Het lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys deed onderzoek naar deze ‘vooruitkijkers’ en bundelde de praktijkvoorbeelden in een inspiratiebundel.

De school als mini-maatschappij

Scholieren school mini-maatschappij

De school als mini-maatschappij

Loopbaanbegeleiders, scholen en bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om jongeren goed op weg te helpen, maar ook van de jongeren zelf wordt een actievere houding verwacht. Het is verheugend dat LOB door scholen steeds serieuzer wordt genomen en er veel initiatieven zijn. Hoe geven we in scholen ruimte aan persoonlijke ontwikkeling en hoe kunnen we de mini-maatschappij, die de school in wezen is, daarbij benutten?

Nadenken over toekomstige zelf stimuleert leren

Nudging trap

Nadenken over toekomstige zelf stimuleert leren

“Het is belangrijk dat een functie of taak leerwaarde heeft. Bovendien heb je als organisatie de verantwoordelijkheid voor het creëren van een leercultuur. Dan is de kans groot dat mensen duurzaam inzetbaar blijven.” Interview met hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren over nudging, leren en duurzame inzetbaarheid.

Care to share: de kracht van kennisdelen

care to share

Care to share: de kracht van kennisdelen

Hoe stimuleer je het delen van kennis en ideeën in de organisatie? Welke aspecten in de organisatie faciliteren het onderling delen van kennis en ideeën?
Vijf aandachtspunten en een stappenplan.

Nudging in organisaties ten behoeve van leren en ontwikkelen

Nudging in organisaties ten behoeve van leren en ontwikkelen

In dit artikel wordt bestaande kennis over nudging toegepast op het thema Leven Lang Leren, ten bate van zowel werknemer als werkgever. Het uitgangspunt is dat bijna iedereen het belang van leren en ontwikkelen omarmt, maar dat irrationele keuzeprocessen de daadwerkelijke acties om tot leergedrag te komen in de weg kunnen staan.
 

"Zonder vraagteken is er geen leren" - Middag van het Ontwikkelgedrag

Middag vh Ontwikkelgedrag - foto

"Zonder vraagteken is er geen leren" - Middag van het Ontwikkelgedrag

Hoe kunnen we Nudging als gedragsveranderingstactiek inzetten om leren en ontwikkelen te stimuleren? Gedragsexpert Koen Smets sprak tijdens de Middag van het Ontwikkelgedrag over zijn visie op het nudgen van ontwikkelgedrag.

Ontwikkelen op basis van mentorschap

Ontwikkelen op basis van mentorschap

Ontwikkelen op basis van mentorschap

Interview met Nico van Yperen, hoogleraar Psychologie, over wetenschappelijke inzichten die de verbinding tussen ervaren en minder ervaren werkenden effectiever kunnen maken. En hoe zijn interactieve vormen van leren beter te benutten in het kader van Leven Lang Leren?

Semih Eski: Hoe maken we leren toegankelijk voor alle jongeren?

Semih Eski sessie NSvP

Semih Eski: Hoe maken we leren en ontwikkelen aantrekkelijk voor alle jongeren?

Hoe maken we leren en ontwikkelen aantrekkelijk en toegankelijk voor juist de (kwetsbare) jongeren? Semih Eski, voorzitter CNV Jongeren, signaleert knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen specifiek voor deze groep jongeren.

Casus gedragsgerichte aanpak gemeente Zutphen

Zutphen team mensen werk buiten

Casus gedragsgerichte aanpak gemeente Zutphen

Bij de gemeente Zutphen wordt door de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar een gedragsgerichte aanpak die leren en ontwikkelen van medewerkers kan stimuleren. Kleine gedragsgerichte interventies kunnen grote effecten hebben op ons gedrag. De naar buiten gerichte werkwijze (doel: effectiever beleid) wordt door Zutphen tevens gezien als kans voor informeel leren door medewerkers.

Over 5 jaar...

Over 5 jaar...

Wij nemen een Leven Lang Leren serieus. Wat is er over 5 jaar bereikt? Meer investeringen in menselijk kapitaal, ontmoetingen, kennisdeling in online en offline omgeving....
Denk en doe mee. En kleur de toekomst van leren verder met ons in!

Best practices basis voor NL Skills Strategie

Best practices basis voor NL Skills Strategie

Er is een interessante bundel met best practices van samenwerkende organisaties die bijdragen aan skills ontwikkeling voor een leven lang leren. Het leren van de toekomst is één van de thema's waar de SER een actieve rol in speelt. "Deze veeleisende tijd vraagt om grotere onderlinge betrokkenheid en samenwerking om ieders talent en vaardigheden tot ontwikkeling te brengen."

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons