Werken als hybride docent: motieven en ervaringen.

Onderwijs Hybride docent

Werken als hybride docent: motieven en ervaringen.

Om het baan-combineren in het onderwijs te laten slagen, zijn inspanningen nodig van zowel de hybride docent zelf, als ook van de organisaties waar deze werkzaam is. Er is echter weinig bekend over hoe hybride docenten het combineren van banen ervaren. Marian Thunnissen (Universiteit Utrecht, Fontys) en Roos van Rijn (High Select) onderzochten de werkbeleving van hybride docenten en de aspecten die van invloed zijn op de keuze om het baan-combineren wel of niet te continueren.

Please, let me finish! Helpt mindfulness tegen online afleiding?

technologie aandacht afleiding

Please, let me finish! Helpt mindfulness tegen online afleiding?

Via meldingen en notificaties van e-mails, pushberichten, chat- en nieuwsberichten vragen de hele dag door om onze aandacht. Ook als je aan het werk bent. Daardoor is het steeds lastiger om langere tijd je aandacht bij een werktaak te houden. Bovendien kunnen deze onderbrekingen van invloed zijn op de werkstress of arbeidsprestatie. Nick Becker (winnaar 2e prijs David van Lennep Scriptieprijs 2019) onderzocht ‘responsiveness’ als een mogelijke verklaring en mindfulness als mogelijke oplossing.

Spelen op de werkvloer: Daag jij jezelf al uit?

Dimitri van der Linden, Yuri Scharp (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Spelen op de werkvloer: Daag jij jezelf al uit?

Gamification is het fenomeen waarbij medewerkers meer gemotiveerd raken voor hun werk door hun werktaken te benaderen alsof het een spel is. Hoe werkt gamification? En voor wie? Hoe kan het in de praktijk worden toegepast? Yuri Scharp (Erasmus Universiteit) ontving voor zijn onderzoek Gamification: A Bottom-up Approach de David van Lennep Scriptieprijs. 

De onzichtbare vijanden van zelforganisatie

platte band

De onzichtbare vijanden van zelforganisatie

Er zijn organisaties die voorzichtig stappen nemen naar meer zelforganisatie en er zijn ook organisaties die volledige zelforganisatie omarmen, bijvoorbeeld in de vorm van holocratie. De voorvechters gaan er vol vuur in, maar keren soms gehavend en opgebrand terug uit de voorste linies. Ze blijken niet bestand tegen de meest gangbare vorm van organiseren, te weten top-down organiseren. Wat gebeurt er nu precies in die voorste linies?

Fair leadership: optillen in plaats van neerdrukken

Fair leadership: optillen in plaats van neerdrukken

Fair leadership: optillen in plaats van neerdrukken

Cor Unum is een kleine, ambachtelijke keramiekfabriek. Lotte Landsheer geeft er leiding aan enkele tientallen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers en studenten die samen designobjecten produceren. Hier werken mensen niet omdat ze moeten, maar omdat ze er plezier aan beleven. En: er zijn nauwelijks regels.Het geheim van Lotte Landsheer en Cor Unum: fair leadership.

Ethisch gedrag op werk: effectmeting op (on)ethisch gedrag

Thekla Schmidt ontvangt Scriptieprijs

Ethisch gedrag op werk: effectmeting op (on)ethisch gedrag

Kan zoiets eenvoudigs als informatie verstrekken over de mensen die gedupeerd zijn door oneerlijk gedrag, werknemersdiefstal inperken? En in hoeverre beïnvloedt de woordkeuze van ‘morele herinneringen’ het (on)ethisch gedrag? Thekla Schmidt (RijksUniversiteit Groningen) combineerde inzichten van verschillende vakgebieden zoals gedragsethiek, organisatiepsychologie, management en sociale psychologie om de die vragen te beantwoorden.

Zelfscan voor conflicthantering in het nieuwe werken

Zelfscan voor conflicthantering in het nieuwe werken

Hoe is de beleving van conflicten bij het nieuwe werken? Ontstaan er nieuwe soorten conflicten door de veranderingen in werkwijze die met (de invoering van) HNW gepaard gaan? Hoe kan je conflicten succesvol aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet? Interview met dr. Cathy van Dycke over project 'Zonder wrijving geen glans'. Inclusief zelfscan.

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

WIN bijeenkomst Den Haag

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

Een van de conclusies van de challenge van Werken in Netwerken is dat er tijd nodig is om zich een nieuwe werkvorm eigen te maken en uit het keurslijf te stappen. Pas na het bewust doorlopen van een aantal stappen krijg je de benodigde skills onder de knie en kan het een blijvend effect sorteren. "De toekomst van werk is hún toekomst. Daarom moeten juist twintigers veel meer de lead hebben in de omkering om werk aan mensen aan te passen."

De toekomst van HR Performance Management: tijd voor verandering?

De toekomst van HR Performance Management: tijd voor verandering?

In het standaard beoordelingssysteem staat het beoordelingsgesprek centraal. Maar het lijkt erop dat zowel werkgever als werknemer deze systematiek als demotiverend en inefficiënt ervaren. Om de stand van zaken binnen de HR wereld te peilen vonden gesprekken plaats in vijf organisaties (o.a. een bank, een universiteit, netbeheerder). Wat zijn actuele thema’s in het  HR-beleid en hoe gaan organisaties om met de sterktes van hun werknemers?

Download gratis boek 'Tango op de werkvloer'

Download gratis boek 'Tango op de werkvloer'

Aukje Nauta bespreekt theorie, onderzoek en praktijkvoorbeelden om aan te tonen dat rondom inzetbaarheid van werknemers doorbraken nodig zijn. Een must-read voor HR-professionals, cao-onderhandelaars, OR-leden en iedereen die bezig is met de vraag hoe arbeidsrelaties volwaardiger kunnen worden in deze snel veranderende wereld.

Zelfsturing is niet te implementeren

Team samenwerking rijnlands model

Zelfsturing is niet te implementeren

"We wilden een organisatie ontwikkelen vanuit het Rijnlands gedachtegoed: weinig bureaucratie, en maatwerk leveren dicht bij de cliënt." Ervaringen en tips van manager organisatieontwikkeling Karin Geschiere (Lokalis) voor organisaties die pionieren in een veranderende context. "Belangrijk is dat we de mensen die anders denken niet wegsturen of proberen te veranderen, maar juist omarmen."

Duurzaam benutten van talent: hoe doe je dat?

e-boek Duurzaam benutten van talent

Duurzaam benutten van talent: hoe doe je dat?

In dit e-boek, een uitgave van het lectoraat Sociale Innovatie verbonden aan Hogeschool Windesheim, vind je manieren om de stap te zetten van herkennen naar benutten van talent. Wat maakt dat die stap in de praktijk vaak zo weerbarstig is? In de literatuur is gezocht naar interventies met en zonder talentfocus en de werking ervan. In het e-boek staan verder praktijksituaties van verschillende organisaties waar is geëxperimenteerd met interventies gericht op talentbenutting.

Conflicten in organisaties, niet altijd negatief

conflict kantoor office team

Conflicten in organisaties, niet altijd negatief

Conflicten in organisaties kosten tijd, veroorzaken slechte beslissingen of leiden ertoe dat goede werknemers hun baan opzeggen of minder gemotiveerd raken. Maar conflicten kunnen ook een positieve bijdrage leveren aan het functioneren en presteren van individuen en teams in organisaties. 

The end of HR as we know it...

sterk werk

The end of HR as we know it...

Functionerings- en beoordelings-systematieken liggen onder vuur. Wat is er aan de hand? Moet de mens in de functie passen of is er ruimte om werk aan te passen aan de interesses en mogelijkheden van werkenden? In dit artikel verkennen we knelpunten en spreken we Marianne van Woerkom (Universiteit Tilburg) over de Sterke Punten-benadering als mogelijk alternatief.

Zonder wrijving geen glans: over de opbrengst van conflicten

Nienke Wiersma

Zonder wrijving geen glans: over de opbrengst van conflicten

Hoe moet je bij het nieuwe werken omgaan met conflicten? Ontstaan er door de veranderingen in werkwijze nieuwe soorten conflicten? En hoe succesvol kan je conflicten aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet? Interview met Nienke Wiersma, jurist en MfN-registermediator.

Suikerriet plukken is niet hetzelfde als hypotheken verkopen

Suikerriet plukken is niet hetzelfde als hypotheken verkopen

Kilian Wawoe maakt duidelijk dat prestatiebeloning in complexe werksituaties niet werkt. Waarom niet? En hoe moet het dan wel? Laten we in onze oren knopen dat prestatie niet ‘slechts’ de resultante is van motivatie, maar bovenal van vaardigheid. En bonussen hebben niet zozeer in absolute, maar vooral in relatieve zin effect. Wawoe noemt dit het ‘Blaricum-syndroom’.

Naar nieuw organiseren: praktijkkennis is een must

organiseren

Naar nieuw organiseren: praktijkkennis is een must

Onderzoek bevestigt dat die beweging naar 'Sociale Innovatie' en Nieuw Organiseren betekenisvol en kansrijk is. Volgens Prof. Henk Volberda hebben investeringen in sociale innovatie een drie keer zo groot effect op innovatiesucces dan investeringen in technologische innovatie. Een achtergrondartikel inclusief veel leestips.

Anders werken. De wereld verbeteren met een boek

Anders Werken - boekcover

Anders werken. De wereld verbeteren met een boek

‘Anders Werken. Vijftig verhalen over sociale innovatie’ is geschreven door praktijkmensen: ondernemers, wetenschappers, studenten, HR-adviseurs, directeuren, vakbondsbestuurders, werknemers en zzp-ers. Zij tonen aan hoe mensen en organisaties erop vooruitgaan als we het werk anders organiseren, op een andere manier leiding geven, mensen ontwikkelen en belonen. En hoe je dat doet in de praktijk van alledag.

Pionieren naar Nieuw Organiseren

Pionieren naar Nieuw Organiseren

Broosz heeft naar aanleiding van de Community of Practice Nieuw Organiseren het boekje ‘Pionieren naar Nieuw Organiseren’ uitgegeven. De praktijkverhalen in deze publicatie zijn interessant voor iedereen die bezig is met een transformatie van Oud Organiseren naar Nieuw Organiseren. Soms gaat het over eigen worstelingen en persoonlijke stappen, dan weer over een gekozen veranderaanpak. Ook komen ondersteunende modellen en verschillende theorieën aan bod, maar – zoals het een Community of Practice betaamt – steeds is daarbij de praktijk leidend.

Scherp in werk

Sterk in Werk

Scherp in werk

Scherp in werk is het resultaat van een omvangrijk onderzoeksproject naar arbeidsmotivatie. Vijf onderzoeksteams en -adviesbureaus ontwikkelden vijf nieuwe methodieken die zijn getest in verschillenden organisaties. Dit boek beschrijft achtergrond en opzet van de methodiek, de praktische uitwerking en de resultaten. Scherp in werk inspireert om vanuit een ander perspectief te kijken naar HR-thema's als arbeidsmotivatie, zelfsturing, job crafting, sociale innovatie en employability.

Beter belonen in organisaties (Henk Thierry)

Beter belonen in organisaties

Beter belonen in organisaties (Henk Thierry)

Volgens welke uitgangspunten belonen ondernemingen en non-profit organisaties hun managers en personeel? Wat voor resultaten zijn daarmee bereikt? Deze vragen staan centraal in dit boek van hoogleraar A&Opsychologie Henk Thierry, waarbij het accent ligt op hoe de beloning beter kan worden vormgegeven. Beter zowel voor de organisatie als voor de medewerkers.

Bang voor Conflict? (Carsten de Dreu)

Bang voor Conflict?

Bang voor Conflict? (Carsten de Dreu)

Of het nu gaat om kleine irritaties, hoogoplopende ruzies, langdurige koude oorlog, of stevige meningsverschillen, conflicten in organisaties zijn aan de orde van de dag. En hoewel die conflicten vaak negatief doorwerken op de onderlinge verstandhouding, de werkprestaties en het psychisch welbevinden van betrokken partijen, zijn er tal van functionele, positieve consequenties te onderkennen. 'Bang voor conflict' door Carsten de Dreu biedt een gedegen overzicht van de psychologische grondslagen van conflicten in organisaties.

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons