Werken als hybride docent: motieven en ervaringen.

Onderwijs Hybride docent

Werken als hybride docent: motieven en ervaringen.

Om het baan-combineren in het onderwijs te laten slagen, zijn inspanningen nodig van zowel de hybride docent zelf, als ook van de organisaties waar deze werkzaam is. Er is echter weinig bekend over hoe hybride docenten het combineren van banen ervaren. Marian Thunnissen (Universiteit Utrecht, Fontys) en Roos van Rijn (High Select) onderzochten de werkbeleving van hybride docenten en de aspecten die van invloed zijn op de keuze om het baan-combineren wel of niet te continueren.

Please, let me finish! Helpt mindfulness tegen online afleiding?

technologie aandacht afleiding

Please, let me finish! Helpt mindfulness tegen online afleiding?

Via meldingen en notificaties van e-mails, pushberichten, chat- en nieuwsberichten vragen de hele dag door om onze aandacht. Ook als je aan het werk bent. Daardoor is het steeds lastiger om langere tijd je aandacht bij een werktaak te houden. Bovendien kunnen deze onderbrekingen van invloed zijn op de werkstress of arbeidsprestatie. Nick Becker (winnaar 2e prijs David van Lennep Scriptieprijs 2019) onderzocht ‘responsiveness’ als een mogelijke verklaring en mindfulness als mogelijke oplossing.

Spelen op de werkvloer: Daag jij jezelf al uit?

Dimitri van der Linden, Yuri Scharp (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Spelen op de werkvloer: Daag jij jezelf al uit?

Gamification is het fenomeen waarbij medewerkers meer gemotiveerd raken voor hun werk door hun werktaken te benaderen alsof het een spel is. Hoe werkt gamification? En voor wie? Hoe kan het in de praktijk worden toegepast? Yuri Scharp (Erasmus Universiteit) ontving voor zijn onderzoek Gamification: A Bottom-up Approach de David van Lennep Scriptieprijs. 

De onzichtbare vijanden van zelforganisatie

platte band

De onzichtbare vijanden van zelforganisatie

Er zijn organisaties die voorzichtig stappen nemen naar meer zelforganisatie en er zijn ook organisaties die volledige zelforganisatie omarmen, bijvoorbeeld in de vorm van holocratie. De voorvechters gaan er vol vuur in, maar keren soms gehavend en opgebrand terug uit de voorste linies. Ze blijken niet bestand tegen de meest gangbare vorm van organiseren, te weten top-down organiseren. Wat gebeurt er nu precies in die voorste linies?

Fair leadership: optillen in plaats van neerdrukken

Fair leadership: optillen in plaats van neerdrukken

Fair leadership: optillen in plaats van neerdrukken

Cor Unum is een kleine, ambachtelijke keramiekfabriek. Lotte Landsheer geeft er leiding aan enkele tientallen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers en studenten die samen designobjecten produceren. Hier werken mensen niet omdat ze moeten, maar omdat ze er plezier aan beleven. En: er zijn nauwelijks regels.Het geheim van Lotte Landsheer en Cor Unum: fair leadership.

Ethisch gedrag op werk: effectmeting op (on)ethisch gedrag

Thekla Schmidt ontvangt Scriptieprijs

Ethisch gedrag op werk: effectmeting op (on)ethisch gedrag

Kan zoiets eenvoudigs als informatie verstrekken over de mensen die gedupeerd zijn door oneerlijk gedrag, werknemersdiefstal inperken? En in hoeverre beïnvloedt de woordkeuze van ‘morele herinneringen’ het (on)ethisch gedrag? Thekla Schmidt (RijksUniversiteit Groningen) combineerde inzichten van verschillende vakgebieden zoals gedragsethiek, organisatiepsychologie, management en sociale psychologie om de die vragen te beantwoorden.

Zelfscan voor conflicthantering in het nieuwe werken

Zelfscan voor conflicthantering in het nieuwe werken

Hoe is de beleving van conflicten bij het nieuwe werken? Ontstaan er nieuwe soorten conflicten door de veranderingen in werkwijze die met (de invoering van) HNW gepaard gaan? Hoe kan je conflicten succesvol aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet? Interview met dr. Cathy van Dycke over project 'Zonder wrijving geen glans'. Inclusief zelfscan.

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

WIN bijeenkomst Den Haag

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

Een van de conclusies van de challenge van Werken in Netwerken is dat er tijd nodig is om zich een nieuwe werkvorm eigen te maken en uit het keurslijf te stappen. Pas na het bewust doorlopen van een aantal stappen krijg je de benodigde skills onder de knie en kan het een blijvend effect sorteren. "De toekomst van werk is hún toekomst. Daarom moeten juist twintigers veel meer de lead hebben in de omkering om werk aan mensen aan te passen."

De toekomst van HR Performance Management: tijd voor verandering?

De toekomst van HR Performance Management: tijd voor verandering?

In het standaard beoordelingssysteem staat het beoordelingsgesprek centraal. Maar het lijkt erop dat zowel werkgever als werknemer deze systematiek als demotiverend en inefficiënt ervaren. Om de stand van zaken binnen de HR wereld te peilen vonden gesprekken plaats in vijf organisaties (o.a. een bank, een universiteit, netbeheerder). Wat zijn actuele thema’s in het  HR-beleid en hoe gaan organisaties om met de sterktes van hun werknemers?

Download gratis boek 'Tango op de werkvloer'

Download gratis boek 'Tango op de werkvloer'

Aukje Nauta bespreekt theorie, onderzoek en praktijkvoorbeelden om aan te tonen dat rondom inzetbaarheid van werknemers doorbraken nodig zijn. Een must-read voor HR-professionals, cao-onderhandelaars, OR-leden en iedereen die bezig is met de vraag hoe arbeidsrelaties volwaardiger kunnen worden in deze snel veranderende wereld.

Zelfsturing is niet te implementeren

Team samenwerking rijnlands model

Zelfsturing is niet te implementeren

"We wilden een organisatie ontwikkelen vanuit het Rijnlands gedachtegoed: weinig bureaucratie, en maatwerk leveren dicht bij de cliënt." Ervaringen en tips van manager organisatieontwikkeling Karin Geschiere (Lokalis) voor organisaties die pionieren in een veranderende context. "Belangrijk is dat we de mensen die anders denken niet wegsturen of proberen te veranderen, maar juist omarmen."

Duurzaam benutten van talent: hoe doe je dat?

e-boek Duurzaam benutten van talent

Duurzaam benutten van talent: hoe doe je dat?

In dit e-boek, een uitgave van het lectoraat Sociale Innovatie verbonden aan Hogeschool Windesheim, vind je manieren om de stap te zetten van herkennen naar benutten van talent. Wat maakt dat die stap in de praktijk vaak zo weerbarstig is? In de literatuur is gezocht naar interventies met en zonder talentfocus en de werking ervan. In het e-boek staan verder praktijksituaties van verschillende organisaties waar is geëxperimenteerd met interventies gericht op talentbenutting.

Conflicten in organisaties, niet altijd negatief

conflict kantoor office team

Conflicten in organisaties, niet altijd negatief

Conflicten in organisaties kosten tijd, veroorzaken slechte beslissingen of leiden ertoe dat goede werknemers hun baan opzeggen of minder gemotiveerd raken. Maar conflicten kunnen ook een positieve bijdrage leveren aan het functioneren en presteren van individuen en teams in organisaties. 

The end of HR as we know it...

sterk werk

The end of HR as we know it...

Functionerings- en beoordelings-systematieken liggen onder vuur. Wat is er aan de hand? Moet de mens in de functie passen of is er ruimte om werk aan te passen aan de interesses en mogelijkheden van werkenden? In dit artikel verkennen we knelpunten en spreken we Marianne van Woerkom (Universiteit Tilburg) over de Sterke Punten-benadering als mogelijk alternatief.

Zonder wrijving geen glans: over de opbrengst van conflicten

Nienke Wiersma

Zonder wrijving geen glans: over de opbrengst van conflicten

Hoe moet je bij het nieuwe werken omgaan met conflicten? Ontstaan er door de veranderingen in werkwijze nieuwe soorten conflicten? En hoe succesvol kan je conflicten aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet? Interview met Nienke Wiersma, jurist en MfN-registermediator.

Suikerriet plukken is niet hetzelfde als hypotheken verkopen

Suikerriet plukken is niet hetzelfde als hypotheken verkopen

Kilian Wawoe maakt duidelijk dat prestatiebeloning in complexe werksituaties niet werkt. Waarom niet? En hoe moet het dan wel? Laten we in onze oren knopen dat prestatie niet ‘slechts’ de resultante is van motivatie, maar bovenal van vaardigheid. En bonussen hebben niet zozeer in absolute, maar vooral in relatieve zin effect. Wawoe noemt dit het ‘Blaricum-syndroom’.

Naar nieuw organiseren: praktijkkennis is een must

organiseren

Naar nieuw organiseren: praktijkkennis is een must

Onderzoek bevestigt dat die beweging naar 'Sociale Innovatie' en Nieuw Organiseren betekenisvol en kansrijk is. Volgens Prof. Henk Volberda hebben investeringen in sociale innovatie een drie keer zo groot effect op innovatiesucces dan investeringen in technologische innovatie. Een achtergrondartikel inclusief veel leestips.

Anders werken. De wereld verbeteren met een boek

Anders Werken - boekcover

Anders werken. De wereld verbeteren met een boek

‘Anders Werken. Vijftig verhalen over sociale innovatie’ is geschreven door praktijkmensen: ondernemers, wetenschappers, studenten, HR-adviseurs, directeuren, vakbondsbestuurders, werknemers en zzp-ers. Zij tonen aan hoe mensen en organisaties erop vooruitgaan als we het werk anders organiseren, op een andere manier leiding geven, mensen ontwikkelen en belonen. En hoe je dat doet in de praktijk van alledag.

Pionieren naar Nieuw Organiseren

Pionieren naar Nieuw Organiseren

Broosz heeft naar aanleiding van de Community of Practice Nieuw Organiseren het boekje ‘Pionieren naar Nieuw Organiseren’ uitgegeven. De praktijkverhalen in deze publicatie zijn interessant voor iedereen die bezig is met een transformatie van Oud Organiseren naar Nieuw Organiseren. Soms gaat het over eigen worstelingen en persoonlijke stappen, dan weer over een gekozen veranderaanpak. Ook komen ondersteunende modellen en verschillende theorieën aan bod, maar – zoals het een Community of Practice betaamt – steeds is daarbij de praktijk leidend.

Scherp in werk

Sterk in Werk

Scherp in werk

Scherp in werk is het resultaat van een omvangrijk onderzoeksproject naar arbeidsmotivatie. Vijf onderzoeksteams en -adviesbureaus ontwikkelden vijf nieuwe methodieken die zijn getest in verschillenden organisaties. Dit boek beschrijft achtergrond en opzet van de methodiek, de praktische uitwerking en de resultaten. Scherp in werk inspireert om vanuit een ander perspectief te kijken naar HR-thema's als arbeidsmotivatie, zelfsturing, job crafting, sociale innovatie en employability.

Beter belonen in organisaties (Henk Thierry)

Beter belonen in organisaties

Beter belonen in organisaties (Henk Thierry)

Volgens welke uitgangspunten belonen ondernemingen en non-profit organisaties hun managers en personeel? Wat voor resultaten zijn daarmee bereikt? Deze vragen staan centraal in dit boek van hoogleraar A&Opsychologie Henk Thierry, waarbij het accent ligt op hoe de beloning beter kan worden vormgegeven. Beter zowel voor de organisatie als voor de medewerkers.

Bang voor Conflict? (Carsten de Dreu)

Bang voor Conflict?

Bang voor Conflict? (Carsten de Dreu)

Of het nu gaat om kleine irritaties, hoogoplopende ruzies, langdurige koude oorlog, of stevige meningsverschillen, conflicten in organisaties zijn aan de orde van de dag. En hoewel die conflicten vaak negatief doorwerken op de onderlinge verstandhouding, de werkprestaties en het psychisch welbevinden van betrokken partijen, zijn er tal van functionele, positieve consequenties te onderkennen. 'Bang voor conflict' door Carsten de Dreu biedt een gedegen overzicht van de psychologische grondslagen van conflicten in organisaties.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons