Aanstormend en gesetteld talent

Momenteel zijn er in Nederland voor het eerst vier generaties tegelijk aan het werk en dat leidt tot veranderende verhoudingen tussen bijvoorbeeld medewerkers en management. Het denken in generaties heeft impact op het HRM-beleid in bedrijven en organisaties. Keerzijde is dat de aandacht voor generatiegebonden eigenschappen stereotypering in de hand werkt. In dit dossier artikelen en inzichten over de verschillen tussen en het verbinden van generaties. Interventies om het denken in stereotypen te doorbreken, evenals aanpakken die aanstormend en gesetteld talent verbinden om wederzijds leren te versterken.

Omgekeerd mentorschap verbindt generaties

Generaties werk

Omgekeerd mentorschap verbindt generaties

Voor de ontwikkeling van de medewerkers, maar óók voor de organisatie als geheel, bieden mentorprogramma's verschillende generaties op het werk de kans om van elkaar te leren. Artikel over het omgekeerd mentorschap binnen The Hartfort en wat iedere organisatie daarvan kan leren.

Durf te leren

Aukje Nauta

Durf te leren

Hoe zorgen we dat jong en oud in onze organisatie kennis met elkaar uitwisselen en van elkaar leren? De vraag komt van een HR-adviseur van een groot bedrijf. Aukje Nauta schreef een gastcolumn over de durf-te-vragen workshop en innoverende bedrijven en mensen.

Generatieverschillen: bestaan ze wel?

Generaties samenwerken collega's

Generatieverschillen: bestaan ze wel?

Het denken in generaties heeft impact op HRM-beleid en de benadering van medewerkers door hun leidinggevenden. Er zijn echter ook onderzoeken die het belang van generatieverschillen relativeren en wijzen op het risico van stigmatiseren.

Conflictstijl generatiegebonden?

Nienke Wiersma

Conflictstijl generatiegebonden?

Gaan generaties op dezelfde manier om met conflicten? Nienke Wiersma en Marieke  Grondstra onderzochten het in hun eigen praktijk, in de literatuur en met eigen onderzoek. Wordt er verschillend omgegaan met conflicten door de generaties? Ja en nee.

Ontwikkelen op basis van mentorschap

Ontwikkelen op basis van mentorschap

Ontwikkelen op basis van mentorschap

Interview met Nico van Yperen, hoogleraar Psychologie, over wetenschappelijke inzichten die de verbinding tussen ervaren en minder ervaren werkenden effectiever kunnen maken. En hoe zijn interactieve vormen van leren beter te benutten in het kader van Leven Lang Leren?

Vijf frisse ideeën voor de moderne arbeidsmarkt

Vijf frisse ideeën voor de moderne arbeidsmarkt

De toekomst van de arbeidsmarkt en de rol van flexwerk staan centraal in vijf visies van vijftig jonge Nederlandse denkers. Zij onderzochten in het ReflexLAB binnen en buiten de gebaande paden naar nieuwe mogelijkheden voor scholing, duurzame inzetbaarheid, moderne arbeidsvoorwaarden, de Europese arbeidsmarkt en minder starre scheiding van vast en flexibel werk.

Innoveren met generatie Y, X, Pragmatisch én Protest

Aart Bontekoning

Innoveren met generatie Y, X, Pragmatisch én Protest

Wat mensen thuis van nature doen, vergeten ze zodra ze naar hun werk gaan. Leidinggevenden voeden hun eigen kinderen op tot zelfstandige, onafhankelijke individuen en gaan met hen in discussie. Maar op het werk vallen de managers terug op oude, hiërarchische structuren. Dat stelt Aart Bontekoning, organisatieadviseur, onderzoeker en expert op het gebied van generaties in organisaties.

Generatieleren politie Twente: vernieuwingskracht leren benutten!

Generatieleren politiekorps Twente: vernieuwingskracht leren benutten!

Generatieleren politie Twente: vernieuwingskracht leren benutten!

Intergeneratief leren en ontwikkelen zorgen voor een hernieuwde invulling van de relatieopbouw tussen nieuwe recherchekundigen en hun leidinggevenden. Dat is een van de uitkomsten uit het pilot leertraject van Politie Twente. Generatiespecifieke kennis en kunde werd toegepast op de versterking van het recherche-proces.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons