Hoe moeten we jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen?

http://demo.innovatiefinwerk.nl/experts

Hoe moeten we jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen?

Wetenschappers en NIAS/NSvP-fellows Paul A. Kirschner en Juliette Walma van der Molen bogen zich over de vraag 'Hoe moeten we jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst?' Beiden hebben weinig op met het begrip 21st century skills. Walma van der Molen spreekt liever over toekomstbestendig leren en kwaliteiten die nodig zijn om je te kunnen blijven ontwikkelen. En volgens Kirschner verschillen 20e en 21e eeuwse skills niet zoveel van elkaar; hij richt zich op informatievaardigheden om zelfgestuurd te kunnen blijven leren.

De weg weten in de digitale wereld, voor nieuwe stappen op de arbeidsmarkt

FutureLab JobOn digitaal

De weg weten in de digitale wereld, voor nieuwe stappen op de arbeidsmarkt

De digitalisering op de arbeidsmarkt gaat snel, voor sommige mensen misschien iets té snel. Ze zijn hier niet altijd goed op voorbereid en voelen zich onzeker over hun digitale vaardigheden. Het programma FutureLab van JobOn biedt een helpende hand. Sinds de zomer van 2021 is de doelgroep van FutureLab verbreed naar 50-minners, mede dankzij financiële ondersteuning van de NSvP kan JobOn het programma nu voor iedereen beschikbaar stellen. Deelnemer Nathalie Sulman (37): "Ik wil me voorbereiden op een digitale toekomst.” 

Vier leraren over het Maakplaats 021 Fellowship

Vier leraren over het Maakplaats 021 Fellowship

Dit jaar ging het eerste Maakplaats 021 fellowship-programma van start. Met steun van NSvP & Instituut GAK is door Waag een speciaal trainingsprogramma ontwikkeld. Twintig leraren van acht Amsterdamse scholen leerden de kneepjes van het maakonderwijs, om vervolgens zelfstandig met hun klassen in een van de maakplaatsen aan de slag te gaan. We spraken twee leraren duo's over hun ervaring met maken en het verloop van een les in digitale fabricage!

Door maakonderwijs leren kinderen abstracties begrijpen

Maakplaats 021 - docenten Suzanne en Neeltje

Door maakonderwijs leren kinderen abstracties begrijpen

"Als kinderen van jongs af aan al leren maken, leren deze eerder om hun eigen ideeën te ontdekken én ze vorm te geven." "Door maakonderwijs leren kinderen abstracties beter te begrijpen omdat ze het zelf hebben ervaren." "Bij maakonderwijs krijg je een probleemstelling, waarbij er meer dan één oplossing bestaat. En jíj mag jouw oplossing bedenken." Inzichten van drie leraren over hun ervaring met maakonderwijs via  Maakplaats 021.

Stadsjongeren opgeleid tot zelfredzaamheidsgids

YQ Lifechanging Mindset

Stadsjongeren opgeleid tot zelfredzaamheidsgids

"Om te overleven gaat het vaak niet om je fysiek, maar juist om je zachte kant; je mindset is minstens zo belangrijk." Een adaptieve mindset en zelfredzaamheid is waar het om draait. Een interview met Johan Hoogendijk van Fynder Foundation. Samen met Marco Koning van StoryConnect runt hij het project YQ Lifechanging Mindset.

Digitaal bewust en bekwaam met FutureLab

escape room groep

Digitaal bewust en bekwaam met FutureLab

"We vergroten de impact van het bestaande programma door het FutureLab ook aan te bieden voor 100 werkzoekenden in de leeftijdscategorie tot 50 jaar. Dit is een uitbreiding van het bestaande FutureLab voor 50+ers”, zegt Pieter Vermeer van Stichting JobOn. Het FutureLab is een programma ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. Na afloop zijn deelnemers zich meer bewust van de huidige digitale ontwikkelingen en weten zij de weg om nieuwe stappen te zetten in de sterk veranderende arbeidsmarkt.

Creativiteit krijg je niet voor niks (Carsten de Dreu)

Creativiteit krijg je niet voor niks - cover

Creativiteit krijg je niet voor niks (Carsten de Dreu)

Creativiteit wordt steevast genoemd als een van de belangrijkste 21st century skills. Maar wat is creativiteit eigenlijk? En kun je binnen organisaties sturen op creativiteit? Wat zegt de wetenschap over situaties die creativiteit bevorderen? Aan de hand van leven en werk van illustere kunstenaars en creatieve genieën, maken Carsten de Dreu en Daniel Sligte in 'Creativiteit krijg je niet voor niks' duidelijk hoe creatieve producten tot stand komen, hoe je creativiteit kunt meten en welke neuropsychologische processen een rol spelen.

Jongeren opleiden voor niet-bestaande banen in drie stappen

Jongeren opleiden voor niet-bestaande banen in drie stappen

Naar schatting 65% van de kinderen op de basisschool zullen later werken in beroepen die nu nog niet bestaan. Tegelijkertijd worden nu duizenden leerlingen opgeleid voor banen die in de nabije toekomst verdwijnen door automatisering. Hoe maken we het onderwijs toekomstbestendig? Dat is de centrale vraag van een onderzoek van prof. dr. Paul A. Kirschner, NSvP/NIAS-fellow en universiteitshoogleraar bij de Open Universiteit.

Whitepaper: Met juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op

Whitepaper Walma vd Molen - Kirschner

Whitepaper: Met juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op

Volgens Juliette Walma van der Molen en Paul Kirschner is het tijd voor een fundamenteel debat over de vraag waarom er meer aandacht moet komen voor toekomstbestendig leren (awareness) en hoe die verandering tot stand kan komen. Veel energie gaat verloren in de discussie over wat wel of niet tot 21e-eeuwse vaardigheden moet worden gerekend. Hun whitepaper “Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op”, uitgegeven door de NSvP, levert belangrijke inzichten over toekomstbestendig leren.

Onderwijs in ondernemerschap

Ondernemerschap Start-up

Onderwijs in ondernemerschap

Ondernemerschap of ondernemendheid wordt gezien als een belangrijke skill voor de toekomst. Van jongeren wordt verwacht dat zij de arbeidsmarkt betreden met relevante kennis en vaardigheden en zich blijven ontwikkelen om inzetbaar te blijven. In dit artikel zetten we de verschillende perspectieven op het ontwikkelen van de skill ondernemerschap uiteen. Het gaat hierbij niet alleen om gespecialiseerde kennis, maar ook om vaardigheden die breder toepasbaar zijn. We bekijken in dat licht het praktijkinitiatief de ZomerOndernemer, dat niet alleen het oprichten van een onderneming voor ogen heeft maar ook actief wil bijdragen aan het ontwikkelen van bredere toekomstskills.

OmkeerEvent 2018 - skills film

OmkeerEvent 2018 - skills film

De Film: terugblik in bewegend beeld en geluid van het OmkeerEvent 2018 - skills editie. Ons doel: de impact vergroten en de bestaande praktijk een steviger plek geven in de discussie. Feel the skills-power @OBA! #arbeidsmarkt #toekomst #lerenindepraktijk #deOmkering #skillsdiscussie #lerenvooriedereen #praktijkaanzet #levenlangleren of #langleveleren

"Wees ondernemend en blijf vragen stellen"

Alette Baartmans

"Wees ondernemend en blijf vragen stellen"

Alette Baartmans (organisatiekundige, lid NSvP-Denktank) ontwikkelt initiatieven voor een slimmer en beter lerende wereld. "Verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden voor de ontwikkeling van leerlingen als zelfstandige ondernemende individuen." Welke Omkering is nodig om dat te bereiken?

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

WIN bijeenkomst Den Haag

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

Een van de conclusies van de challenge van Werken in Netwerken is dat er tijd nodig is om zich een nieuwe werkvorm eigen te maken en uit het keurslijf te stappen. Pas na het bewust doorlopen van een aantal stappen krijg je de benodigde skills onder de knie en kan het een blijvend effect sorteren. "De toekomst van werk is hún toekomst. Daarom moeten juist twintigers veel meer de lead hebben in de omkering om werk aan mensen aan te passen."

Best practices basis voor NL Skills Strategie

Best practices basis voor NL Skills Strategie

Er is een interessante bundel met best practices van samenwerkende organisaties die bijdragen aan skills ontwikkeling voor een leven lang leren. Het leren van de toekomst is één van de thema's waar de SER een actieve rol in speelt. "Deze veeleisende tijd vraagt om grotere onderlinge betrokkenheid en samenwerking om ieders talent en vaardigheden tot ontwikkeling te brengen."

SkiLLLs Challenge 2017: de winnende initiatieven

SkiLLLs Challenge 2017: de winnende initiatieven

Drie initiatieven ontvingen in 2017 de SkiLLLs Challengeprijs á € 20.000 om hun plannen te realiseren. Voor de NSvP is het debat over skills en Leven Lang Leren reden om samen met Instituut Gak te kijken hoe met vernieuwende verbindingen tussen leren, werken en leven, leren en ontwikkelen aantrekkelijk kan worden voor iedereen. 

“Leercultuur essentieel voor individueel en nationaal succes”

SER bijeenkomst Leven Lang Leren

“Leercultuur essentieel voor individueel en nationaal succes”

Omdat in de veranderende economie en arbeidsmarkt toekomst skills steeds belangrijker worden, ontwikkelde het kabinet samen met de SER een nationale skills-strategie. Eerder werd samen met de OECD een skills strategy framework ontwikkeld, dat het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van skills ondersteunt. Drie speerpunten uit het rapport.

Maakonderwijs voor docenten en leerlingen

Maakplaats 021 Waag Society OBA

Maakonderwijs voor docenten en leerlingen

"Wereldwijd gezien doen onze basisscholen het hartstikke goed. Maar leerlingen vaardigheden aanleren voor toekomstige beroepen… daarmee is het belabberd gesteld. De 21e eeuw met al zijn digitalisering en technologisch vernuft is al een flink eind op streek, maar het reguliere onderwijs haakt daar nog veel te weinig op aan." Interview met Sacha van Tongeren van Maakplaats 021 Fellowship.

Wie werkt in de 21e eeuw, leert een leven lang

Crossing Educational Borders Vincent Wiegel Cuperus

Wie werkt in de 21e eeuw, leert een leven lang

Uitsluitend klassikaal onderwijs is Vincent Wiegel een doorn in het oog. 'Talent lek zo weg'. En het opleidingscurriculum zou flexibel moeten zijn. 'Maar het huidige systeem met al zijn regels kan dat niet bijbenen.’ Daarom Crossing Educational Borders, waar de schotten tussen theorie en praktijk, tussen school en werk én tussen middelbaar en hoger onderwijs verdwijnen. Een interview.

Van modelabel tot goede doelensite

ZomerOndernemer Arnhem

Van modelabel tot goede doelensite

Je hele zomervakantie werken aan je eigen onderneming. Dat deden de jongeren in het project ZomerOndernemer, een van de challengeprijswinnaars van de NSvP. Het resultaat: een mooie mix van commerciële en maatschappelijke doelen. En (meer) inzicht in de eigen ondernemende mindset.

Challengeprijzen 2016: meer kansen voor jongeren

Werken in Netwerken, ZomerOndernemer en Heroes of the Sky

Challengeprijzen 2016: meer kansen voor jongeren

Drie inspirerende initiatieven die bijdragen aan meer kansen voor jongeren op de toekomstige arbeidsmarkt, ontvingen van de NSvP de Challengeprijs 2016. Zij werden gekozen uit tien genomineerde voorstellen, die uit de in totaal 86 inzendingen waren geselecteerd. De winnaars ontvangen ieder een subsidie van € 30.000 om hun plannen te verwerkelijken.

De school als mini-maatschappij

Scholieren school mini-maatschappij

De school als mini-maatschappij

Loopbaanbegeleiders, scholen en bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om jongeren goed op weg te helpen, maar ook van de jongeren zelf wordt een actievere houding verwacht. Het is verheugend dat LOB door scholen steeds serieuzer wordt genomen en er veel initiatieven zijn. Hoe geven we in scholen ruimte aan persoonlijke ontwikkeling en hoe kunnen we de mini-maatschappij, die de school in wezen is, daarbij benutten?

De psychologie van de dagelijkse creativiteit in werk en wetenschap

Carsten de Dreu

De psychologie van de dagelijkse creativiteit in werk en wetenschap

Een toegankelijk boek over de dagelijkse creativiteit in werk en wetenschap, en het eerste Nederlandse overzicht van de psychologische grondslagen van creativiteit. Aan bod komen neuropsychologische processen, persoonlijkheidstrekken, sociale situaties die creativiteit belemmeren of juist bevorderen en mythen rondom creativiteit. Interview met hoogleraar auteur Carsten de Dreu over 'Creativiteit krijg je niet voor niks'.

Creativiteit loont. Maar moet je het belonen?

Creatief @ Work wk 12

Creativiteit loont. Maar moet je het belonen?

Veel creatieve geesten zijn sterk “intrinsiek gemotiveerd”, ze halen voldoening en genoegdoening uit de activiteit zelf en niet zozeer uit geld, schouderklopjes en roem. Maar dat creëert een dilemma: Hoe kunnen we de creativiteit van mensen stimuleren, als de belangrijkste stimulans hiervoor uit henzelf moet komen? 

Rommelige bureaus: effect op creativiteit?

Rommelig Bureau

Rommelige bureaus: effect op creativiteit?

"Creatievelingen zijn wel vaker nogal rommelig." De vraag is of we hier iets achter moeten zoeken - is het inderdaad zo dat creatieve geesten vaak slordige geesten zijn, of is dit weer zo’n broodje aap? En omgekeerd, kun je je afvragen of een rommelige, beetje chaotische omgeving tot nieuwe inzichten en ideeën inspireert en de creativiteit bevordert?

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons