Meestribbelen en nieuw (re)organiseren

meestribbelen

Jaap Peters, organisatieactivist, partner bij DeLimes Nieuw Organiseren en auteur van diverse bekende boeken zoals Het Rijnland Boekje (2009), Bij welke reorganisatie werk jij? (2009), Intensieve Menshouderij (2004), en Nieuw Europees Organiseren (2011) laat zijn licht schijnen op de vele reorganisaties die de crisis met zich meebrengt. Wat is meestribbelen? Hoe kom je samen tot veranderingen? Is Nieuw Organiseren en Het Nieuwe Werken wel zo nieuw? Of leven we in een Tussentijd en gaan we gewoon terug naar voor de industriële revolutie?

Kan je met job crafting bevlogenheid en werkprestaties vergroten? Werkt jobcrafting aanstekelijk? (2012)

Jobcrafting foto

Het doel van het onderzoek van Danielle Mulder is om te achterhalen of er een samenhang is tussen job crafting, bevlogenheid en werkprestaties. En werkt job crafting misschien aanstekelijk? Middels crossover kan job crafting van de actor worden overgenomen door de partner, en andersom. Crossover is het proces dat plaatsvindt wanneer het psychologische welzijn van één persoon van invloed is op het niveau van welzijn van iemand anders.

Thuiszorg via de Ipad

Sensire geeft cliënten met een AWBZ-indicatie een gratis Ipad die ingezet wordt voor de persoonlijke zorg. Het laat zich raden dat dat veel tijd scheelt. Het vervangt deels de zorg maar het vult de zorg ook aan. Een van de clienten vertelt haar verhaal in het digitale magazine 'Zorg op Afstand' van Sensire. Ze 'beeldbelt' twee keer per dag met de wijkverpleegkundige. In het magazine staan ook praktijkvoorbeelden en cijfers over de tijdsbesparing:  Het meekijken bij het innemen van medicatie kost met beeldbellen 2 minuten en als er een verpleegkundige naar gaat moet 18 minuten.

Verdraaide organisaties: van systeem naar leefwereld

Bij grote organisaties is het vaak behoorlijk lastig om de bedrijfsvoering op orde te krijgen, terwijl dat juist bij andere  organisaties schijnbaar gemakkelijk gaat. Bij grote organisaties wordt veel tijd besteed aan het formuleren van beleid, aan het in kaart brengen van de processen, het opstellen van procedures, protocollen en werkinstructies etc.

Geef flexwerkers en vaste krachten zelfde arbeidsvoorwaarden

Manifest 'Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel en zeker werk'

Herontwerp arbeidsmarkt dringend noodzakelijk
Om de arbeidsmarkt daadwerkelijk flexibel te maken, moeten flexwerkers dezelfde essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven krijgen als vaste werknemers. Daarvoor is dringend een herontwerp van de arbeidsmarkt nodig: een hernieuwd Dutch Design. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een ‘nationale flexconferentie’ uit 2012 die is gehouden op initiatief van hoogleraar arbeidsmarktbeleid Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg. Het  manifest 'Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel en zeker werk' met de conclusies en aanbevelingen van de conferentie is nu verschenen. Het kwam tot stand met medewerking van Aukje Nauta.

Informatiekaart 'Naar een Duurzame invulling van HNW'

Informatiekaart Duurzame invulling HNW

Een informatiekaart over hoe Het Nieuwe Werken kan bijdragen aan duurzaamheid, zowel bij de overheid als in de particuliere sector. De kaart is ingedeeld naar de negen principes van Het Nieuwe Werken, zoals die ontwikkeld zijn in het project Ambtenaar voor de Toekomst. Met aandacht voor:

Iedereen aan het flexibele werk

“Het onderscheid tussen losse en vaste banen moet verdwijnen. Maak werk voor iedereen gedeeltelijk flexibel. Daardoor gaan mensen meer bewegen en wordt de arbeidsmarkt vlot getrokken.” Dat schrijft bijzonder hoogleraar voor de NSvP-leerstoel Aukje Nauta in een artikel op www.socialevraagstukken.nl

Ruimte voor talent door job crafting - Theo Visser, Saskia Tjepkema, Mara Spruyt (2012)

Ruimte voor talent

Sterke punten productief inzetten. Ruimte voor talent door job crafting
Hoe kan de invalshoek van job crafting de sterke punten-benadering van leren en ontwikkelen een stap verder brengen? In dit artikel wordt het concept job crafting en de praktische meerwaarde ervan voor HRD-professionals verkend.

Anders (re)organiseren

20 smaakmakers op het terrein van sociale innovatie - uit het bedrijfsleven, vakbonden en brancheorganisaties - kwamen bijeen bij Movares voor de tweede bijeenkomst van het Factor Vijf/NSvP-leernetwerk Anders Werken. De bijeenkomst ging over een actueel thema in deze economisch lastige tijden: Anders (Re)Organiseren.

Waarde van een creatief divers team

Hans Peters

Wat is de relatie tussen creatief denken, diversiteit en innovatie? Amerikaans hoogleraar Scott E. Page kan het haarfijn uitleggen. ‘Geef mensen in een divers samengesteld team de vrijheid om hun creativiteit optimaal in te zetten voor de oplossing van een probleem en ze komen tot onverwacht innovatieve oplossingen.’

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons