Platformwerk in goede banen

Symposium van de NSvP en het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

Wat zijn de gevolgen van platformwerk voor werkenden, organisaties en onze samenleving als geheel? Op donderdag 16 februari 2023, aanvang 14:00 uur gaan we hierover in gesprek tijdens het symposium ‘Platformwerk in goede banen’. We verbinden de meest recente inzichten van wetenschappers en beleidsmakers, HR-professionals, platformbeheerders, werkgevers- en werknemersorganisaties. Welke veranderingen zijn nodig om platformwerk en platformwerkers een waardevolle en duurzame plaats te geven op onze arbeidsmarkt? 
Dit symposium heeft een interactief karakter en biedt de meest recente inzichten op dit arbeidsmarktvraagstuk. Deelname is gratis. Aanmelden kan hier >>  

Het programma

13:30 uur Inloop met koffie en thee
14:00 uur Plenaire introductie Ferry Koster: Hoogleraar Technologische & Sociale Innovatie, Erasmus Universiteit Rotterdam
14.30 - 15:15  uur Eerste gespreksronde: Welke gevolgen heeft platformwerk voor platformwerkers, organisaties en de samenleving als geheel?
15.30 - 16:15 uur Tweede gespreksronde: Wat moet er veranderen om platformwerk en platformwerkers een waardevolle en duurzame plaats te geven op de arbeidsmarkt?
16.15 - 16:30 uur Paneldiscussie
16.30 - 17.00 uur    Afsluiting met David van Lennep Scriptieprijsuitreiking (bekijk hier de genomineerden)
17.00 - 18.00 uur  Borrel en napraten

Voor wie

In de EU waren er in 2020 ongeveer 28 miljoen platformwerkers, en in 2025 zullen dat er naar verwachting circa 43 miljoen zijn. Of je nu platformwerkers inhuurt, zelf een platform runt of vanuit de wetenschap of beleidsperspectief naar dit arbeidsmarktvraagstuk kijkt: de toekomst van werk vraagt visie, richting en verantwoordelijkheid. Deze bijeenkomst verbindt inzichten van wetenschappers en beleidsmakers, HR-professionals, platformbeheerders, werkgevers- en werknemersorganisaties en heeft een interactief karakter. Elke thematafel heeft een ander perspectief en wordt begeleid door een wetenschapper en/of een praktijkexpert. 

(De positie van de NSvP op het gebied van platformwerk en de arbeidsmarkt van morgen is te vinden in ons thema-dossier Platformwerk)

Sprekers en experts

Ferry Koster

Ferry Koster, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, gespecialiseerd in de interactie tussen technologie en sociale innovatie.

Keynote: Hoe leiden we de toekomst van platformwerk in goede banen?
In zijn Keynote schetst Ferry Koster een actueel beeld van de perspectieven op de positie van werkenden, de invloed van algoritmische sturing en de bredere impact van platforms op economische en maatschappelijke verhoudingen. Hij doet dit aan de hand van de inzichten die zijn verzameld in het themanummer over platformwerk dat de NSvP en het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken hebben uitgebracht.

Wendy Smits

Thematafel: Hoe kunnen we platformwerk in Nederland beter meten? 
Om een beter beeld te krijgen van positieve en negatieve gevolgen van platformwerk voor de werkenden, is meer kwantitatieve informatie nodig over - de bijzonder heterogene groep - platformwerkers in Nederland. Het incidentele karakter van het werk maakt het echter moeilijk meetbaar. Wat weten we over de platformwerkers in Nederland? Welke informatie ontbreekt nog? Hoe kunnen we platformwerk beter meten?

Wendy Smits is senior statistisch onderzoeker bij het CBS en hoogleraar Arbeidsmarktflexibiliteit aan de Universiteit Maastricht.

Martijn Arets

Kennissessie: Kan platformwerk ook nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? In de kennissessie, begeleid door Martijn Arets, worden drie voorbeelden besproken die uitgaan van inclusief platformwerk. Martijn Arets ontwikkelde "KlusCV", waarbij platformwerkers eigenaar worden van hun eigen werk- en klusdata die vaak opgesloten zit in platforms. Jessica de Ruijter laat zien hoe Sociale Coöperaties platforms kunnen benutten om mensen te helpen hun eigen onderneming op te zetten. Eva Mos onderzoekt hoe gemeenten platformen als NLvoorelkaar kunnen inzetten voor participatie en sociale inclusie.

Martijn Arets, ondernemer en internationaal onafhankelijk platformexpert.

Hardy van de Ven

Thematafel: De voordelen van platformwerk. Er zijn specifieke groepen werkenden die de voordelen van platformwerk - de laagdrempelige toegang tot werk en de flexibiliteit hoeveel, wanneer en waaraan je werkt - benutten. Zo blijkt uit een onderzoek onder zzp’ers dat naarmate ze een groter deel van hun inkomen via platforms verkrijgen, ze beter scoren op indicatoren gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid. Dat roept de vraag op hoe de voordelen van platformwerk te benutten en daarbij de negatieve effecten te minimaliseren.

Hardy van de Ven is onderzoeker bij TNO op het thema duurzame inzetbaarheid. Hij heeft meegewerkt aan diverse rapporten over platformwerk en is projectleider van de Zelfstandige Enquête Arbeid van TNO en CBS.

Phuong Hoan Le

Thematafel: Mentaal welzijn van platformwerkers. Phuong Hoan Le en platformwerker en ervaringsdeskundige Martijn Muller belichten aan deze tafel de mentale consequenties van platformwerk die ontstaan door onzekerheid over inkomen, het gemis van naaste collega’s en het gevoel niet gehoord te worden. Hoan baseert zich daarbij op haar PhD-onderzoek naar verbondenheid tussen gig workers vanuit een psychologische en communicatieve invalshoek.

Phuong Hoan Le, lid Onderzoeksgroep Platformarbeid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en mede-oprichter van onderzoekscluster ‘Responsible Organizations: Communication, Change and Society’ (ROCCS).

Milena Franke

Thematafel: Welke risico's ervaren platformwerkers door algoritmische controle, hoe gaan ze ermee om en welke veranderingen vragen zij? Platformwerk kenmerkt zich door algoritmische controle, maar werkers ontwikkelen ook zelf manieren om regels actief te manipuleren en in hun eigen voordeel te gebruiken. Samen met Laura den Dulk (hoogleraar Bestuurskunde, arbeid, organisatie en werk-privé vraagstukken aan de Erasmus Universiteit) behandelt Milena Franke dit aspect van platformwerk. Franke brengt casuïstiek in op basis van de diepte-interviews die zij hield met platformwerkers in maaltijdvoorziening, huishoudelijk werk en zorg.

Milena Franke is betrokken bij het onderzoeksproject ResPecTMe, geleid door Valeria Pulignano, van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven, over precair werk in de online economie.

Aanmelden

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons