Louise Boelens

Hoe vergaat het oudere professionals die langdurig bij een organisatie werken? In Tijdschrift voor HRM een artikel van Louise Boelens op basis van 15 interviews met professionals rond de 60 jr bij Reclassering Nederland. Opvallend was dat de meeste geïnterviewden op het eerste gezicht goed functioneren, maar dat ze, vooral degenen die met cliënten werken, toch 'aan het overleven' zijn. Ze worstelen met hun motivatie. De verhouding tussen de ouder wordende professional en de organisatie is 'precair' is. Om gemotiveerd te blijven moet men zich blijven herkennen in (de waarden) van de organisatie.
Bij alle veranderingen die gaande zijn vereist dat een intensief 'gesprek'. Ook autonomie is een thema. Het is een voorwaarde voor professioneel handelen maar tegelijkertijd kan door een teveel aan autonomie de werker losraken van de organisatie. Intensivering van de relatie tussen leidinggevende en professional kan dit overbruggen, terwijl ook in de organisatiecultuur en werkwijze blijk gegeven wordt dat de professionaliteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Louise Boelens - Over-leven in een veranderende organisatie, gepubliceerd in Tijdschrift voor HRM, nr. 2-2013

Auteur(s)

Louise Boelens

Uitgever

Tijdschrift voor HRM

Bijlage

Thema's

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons